Laster...

Demensomsorg på gård

Demensomsorg på gård er et pågående forskningsprosjekt som har til hensikt å utforske kvaliteten ved dagaktivitetstilbud på gård for personer med demens fra ulike perspektiver. Prosjektet etterspør brukere, pårørende, tilbydere og kommunenes erfaringer.

Forskningsprosjektet har fire hovedpartnere

-       Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU)

-       Norsk kompetansetjeneste for aldring og helse (Aldring og helse)

-       Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

-       Norsk senter for bygdeforskning (Bygdeforskning)

Les mer om prosjektet og se fortløpende oppdateringer.

 

Nordisk forskernettverk innen Green Care.

Det er etablert et nettverk av forskere fra de nordiske land som jevnlig arrangerer workshops og konferanser hvor ny forskning innenfor området Green Care presenteres.

Kommende konferanse avholdes i Kristiansand den 31. oktober og 1. november 2017

Klikk her for informasjon og program.