Velkommen til

Bjørndal gård og aktivitet

Nærøysund - Trøndelag

   GODKJENT INN PÅ TUNET-GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Inn på tunet Norge - Leif Kvitvang

900 41 419 - Inn på tunet Norge - Leif Kvitvang

Bjørndal gård og aktivitet

922 26 953 - Anita Marø

Gårdens adresse: Bjørndalsvegen 543 7944 Indre Nærøy

inn på tunet tilbud

Tilbud: 

Hos oss driver vi et tilbud for skoleelever som trenger noe annet enn vanlig skole. Vi har også tilbud til NAV ift. arbeidstrening for utviklingshemmede eller rusmisbrukere. Vi tar også imot barn/unge fra barnevernet for helgeavlastning eller beredskapshjem.

OM gÅrden

Bjørndal Gård og Aktivitet er et melkebruk med 203 000 liter melk som produseres hvert år. Vi har NRF kuer til både kjøtt og melk. Vi dretter opp alle kvige-kalver selv og selger oksekalver på ca. 100 dager til en nabo. På gården har vi også et lite hønsehus med 15 dyr. Milla 8 år er hunden vår som elsker å gå tur med de unge inn på tunet. Vi har også et drivhus og et lite snekkerverksted som vi kan bruke inn på tunet.

Anita 57 år og Johan 59 år jobber heltid på gården. Johan tar seg mest av utearbeidet på gården mens Anita driver inn på tunet.

Anita har helsefaglig bakgrunn, spesialhjelpepleirer med grunnfag i schizofreni og psykoser. Jeg har jobbet ca.20 år i psykiatrien og i eldreomsorg. Jeg har også jobbet mye med barn og unge i frivillige lag og foreninger; barnetrim, idrettsskole, håndball, fotball, korps, kor, 4H. Har også mange år som leder/styremedlem i bondelag, 4H og saniteten. Er og har værti kommunestyret i 4 perioder. Har vært leder for helseutvalg og medlem i formannskap.

Vi har også drevet beredskapshjem for BUF-etat i 12 år.

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt