Laster...

  • Frisknett
  • Frisknett
  • Frisknett
  • Frisknett

Velkommen til Inn på tunet Norge.

Inn på tunet Norge SA representerer gårder som sammen har dannet felles foretak som yter velferdstjenester. Tilbudene tilpasses alle nivå og aldrer. De fleste tilbudene er rettet mot oppvekst og opplæring, arbeid og arbeidstrening samt helse og omsorg. Våre regionale medlemsbedrifter presenterer og tilbyr Inn på tunet- gårder i din region.


  Siste nytt

Våre tjenester

Klikk på bildet for mer informasjon om våre tjenester

Skole og Oppvekst

Allmennpedagogiske opplegg og tilrettelagte tiltak

Barn og Familie

Gårdshelger, opplevelsestun og familieaktiviteter

Dagaktivitetstilbud

Tilrettelagt tilbud for personer med demens og kognitiv svikt.

Aktivitet - trening - arbeid - språkpraksis

Arbeidstrening og mestring