Laster...

Kun godkjente gårder får kalle seg Inn på tunet og kan selge tjenester under felles logo.

Stiftelsen Norsk Mat har fått ansvaret for å godkjenne kommende IPT-tilbydere. For å bli godkjent må kravene i standard 1, 2 og 11 i Kvalitetssystem i Landbruket (KSL).

Standard 1 omhandler gården generelt og standard 2 ivaretar alle krav med tanke på helse, miljø og sikkerhet. Det skal være trygt å bruke en IPT-gård. Standard 11 omhandler Inn på tunet og har fokus på innholdet i tjenesten, kvalitetssikring av aktivitetene, ivaretakelse av brukerne samt sikrer at gården har gode rutiner. 

Utviklingen og videre drift av godkjenningsordningen gjøres i samarbeid mellom KS, avtalepartene i landbruket, forsikringsbransjen, Landbrukets HMS-tjeneste og Matmerk. 

Les mer om hvordan du går frem for å bli godkjent Inn på tunet- tilbyder.

Her finner du oversikt over alle godkjente Inn på tunet- gårder