Laster...

Norges Bondelag

Bondelaget har gått inn på eiersiden i IPT Norge og er representert i vårt styre.  Bondelaget har vært sentral i utviklingen av Inn på tunet- næringen, blant annet i arbeidet med definisjonen, utvikling av godkjenningsordning for Inn på tunet og etablering av forpliktende og forretningsmessig samarbeid innenfor næringen.  

Bondelaget arbeider med å rekruttere nye tilbydere og gjøre IPT kjent blant aktuelle kjøpergrupper, deltar i videreutvikling av godkjenningsordningen samt har god oversikt over lover og regelverk som berører IPT som tjenestetilbud.

Les mer om Inn på tunet hos Norges Bondelag. 

 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Vi har et godt samarbeid med NBS og de støtter vår etablering. Organisasjonen arbeider med Inn på tunet og støtter næringa i utviklingsarbeidet. De har et eget IPT-utvalg. 

Les mer på www.smabrukarlaget.no

 

Stiftelsen Norsk Mat

Stiftelsen Norsk Mat Stiftelsen Norsk Mat (tidligere Matmerk) og Inn på tunet Norge SA har siden 2017 en samarbeidsavtale. Samarbeidet skal bidra til å bygge merkevaren Inn på tunet basert på godkjenningsordningen i KSL. Partene har felles mål om at Inn på tunet (IPT) skal være et attraktivt tilbud som bidrar til at flere brukergrupper får en aktiv hverdag og bedret livskvalitet. Videre har avtalen følgende hovedmålsettinger:

  • Samarbeidet skal bidra til profesjonalisering av næringen og god kvalitet på tjenestene som leveres. 
  • Samarbeidet skal bidra til å øke antallet godkjente IPT-gårder og bruken av IPT-tjenester gjennom at landbruket øker sin leveranse av velferdstjenester. 
  • Samarbeidet skal bidra til at eierskapet til tjenestene og verdiskapingen beholdes som en del av det aktive landbruket.

 

Norsk Landbruksrådgiving

Samarbeidsavtalen mellom Norsk Landbruksrådgivning og Inn på tunet Norge regulerer forholdet mellom NLR og IPTN knyttet til gjennomføring av kurset: ”Inn på tunet – fra godkjenning til markedstilgang”. Kurset passer for gårdbruker som har bestemt seg for å satse på Inn på tunet.

link til kursbeskrivelse: Inn på tunet – fra godkjenning til markedstilgang (PDF)

 

Gjensidige Forsikring ASA

Gjensidige Forsikring ASA og Inn på tunet Norge har et inngått samarbeid.

Samarbeidet innebærer følgende:

  • Felles fokus og målrettet innsats på skadeforebyggende arbeid.
  • Felles informasjon om forsikring.
  • 10 % rabatt på skadeforsikringene som er direkte knyttet til Inn på tunet- virksomheten.
  • Betingelser knyttet til rabatten er medlemskap i et av samvirkeforetakene som er medlemmer hos oss samt at man fyller kvalitetskravene.


Link til presentasjon av avtalen (PDF)

Link til Gjensidige

 

Samvirkene

Inn på tunet Norge er medlem hos Samvirkene. Samvirkene er en interesseorganisasjon som arbeider for gode og forutsigbare rammebetingelser for samvirke som foretaksform. Senteret gir en felles arena for samfunnskontakt og synliggjøring av foretaksformen, samt har spisskompetanse om faget.

 

Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet og Inn på tunet Norge har en samarbeidsavtale knytte til studiet Dyreassisterte aktiviteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet. Utvikling av ny næring basert på gårdens og bygdas natur- og kulturressurser kan gi bonden flere bein å stå på. Studiet har fokus på etablering og utvikling av bedrifter, og du får testet dine egne ideer gjennom studiet. Samarbeidet er knyttet til gjennomføring av studiet og for organisering av studentenes obligatoriske praksis.

 

Norges grønne fagskole Vea

Norges grønne fagskole Vea og Inn på tunet Norge har inngått en samarbeidsavtale. Samarbeidet har til hensikt å få til et tett og godt samarbeid mellom skole og bedrift. Målsettingen er å bidra med kompetanse både inn i studiet og tilbake til yrkesfeltet. Samarbeidet er knyttet til studiet Grønn Helse ved fagskolen.

 

Montessori

Montessori Norge og Inn på tunet Norge har inngått samarbeidsavtale. Formålet med avtalen er at det etableres og tilbys gode læringsarenaer på gård for elever ved Montessori-skolene i Norge.

Link til Montessori https://montessorinorge.no