Laster...

Kontaktinformasjon regionene:

Inn på tunet Troms og Finnmark

Åse Hodne Hørsdal

Tlf 413 53 460


Inn på tunet Nordland SA

Bente Haukås

Tlf 472 36 697


Inn på tunet Midt

Bård Ove Grong

Tlf 412 56 116


Inn på tunet Vestland

Bård Ove Grong

Tlf 412 56 116


Inn på tunet Innlandet

Åse Hodne Hørsdal

Tlf 413 53 460


Inn på tunet Sørøst

Ellen Ohlsson Ødegaard

Tlf 407 60 297


Inn på tunet Østafjells

Åse Hodne Hørsdal

Tlf 413 53 460


Inn på tunet Agder og Rogaland

Arne Hatløy

Tlf 908 84 354

Inn på tunet- samvirke skal styrke gårdenes mulighet til å selge Inn på tunet- tjenester. Vi etablerer god kjennskap til markedet i din region, og markedsfører og formidler tjenester for medlemsgårdene. I tillegg bidrar vi til medlemsgårdenes faglige utvikling og har en nettverksfunksjon. Som eier av samvirkene er gårdene styrende for utviklingen av bedriften.

Om du ønsker å vite mer eller vil ha hjelp på veien til å bli Inn på tunet- gård så ta gjerne kontakt. Du er velkommen til å ta kontakt enten du driver en stor eller liten gård. Det viktigste er at du ønsker å gi et godt tilbud og er opptatt av å gjøre en forskjell for andre mennesker, enten det være seg barn, ungdom eller voksne. 

Du vil informasjon og tilbud om en uforpliktende samtale. Denne første praten er også viktig for å kartlegge om dette er noe for deg og din gård, sammen finner vi veien videre. 

 

IPT-samvirkene har følgende tilbud til sine medlemsgårder:

Markedsføring

-Utarbeider presentasjon av gården på hjemmesiden

-Gården blir markedsført som en del av samvirkets tilbud

Avtaleprosess med kjøper

- Deltar i forhandlinger, salgsmøter etter behov

- Følger med på DOFFIN (offentlige anbud)

- Utarbeider avtaler/tilbud/anbud sammen med gårdbruker

Administrasjon

- Utarbeider fakturagrunnlag/timelister som gårdbruker benytter

- Fakturerer og følger opp utestående fordringer

- Avregner gårdbruker

- Kan ordne vikargård ved behov

Kompetanseheving

- Tilbyr medlemssamlinger i egen regi 1-2 ganger per år

- Arrangerer tema, fagdager og driftsrettede kurs

- Vise initiativ til felles deltakelse på andres kurs/konferanser

- Tilbud om veiledning, blandt annet knyttet til godkjenningsprosessen

- Dekking av deler eller hele kursavgiften ved utvalgte kurs

Nettverk

- Samtalepartner for gårdbrukerne (medlemmene)

- Felles samlinger gir mulighet for diskusjon av felles utfordringer og muligheter