Hvordan bli Inn på tunet-tilbyder? Nytt kurs i Bodø 2024

Velkommen til nytt kurs 31. oktober og 1. november

I samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning (NLR) arrangerer vi et Inn på tunet kurs for dere som vil bli Inn på tunet (IPT) tilbydere. Vi ønsker å bidra til at ditt tilbud blir IPT godkjent ved å lære deg veien dit. Vi har lagt opp til et kurs som skal gi deg faglig påfyll og noen «verktøy i kassa», men også nettverk med andre Inn på tunet-tilbydere. Kurset avholdes over 2 dager på Scandic Bodø, torsdag 31. oktober og fredag 1. november. Det blir felles middag på Scandic Havet første kurskveld.

 

Kurset er delfinansiert av Nordland fylkeskommune. Det er et åpent kurs, men deltagere fra Nordland vil prioriteres.

Før kursstart anbefaler vi at du gjennomfører Inn på tunet-skolen, den er nettbasert og gratis. Du finner den her:Inn på tunet skolen Det har en beregnet tidsbruk på omtrent 4 timer.

Nedenfor finner du en utfyllende plan for de to kursdagene.

 

Ta kontakt hvis dere lurer på noe.

Siv Bjørkedal; 951 41 012, siv.bjorkedal@innpatunet.no

Linn Thorud; 977 45 586, linn.thorud@nlr.no

Støttet av:

KURSPLAN:

Forberedelser til kurs i Bodø 31. oktober og 1. november 2024
  1. Les gjennom veien til godkjenning – «KSL godkjenningen» her .
  2. Gjennomføre Inn på tunet-skolen med fire moduler (medregnet tidsbruk 4 timer). Inn på tunet- skolen (IPT-skolen) er et kompetanseprogram som er utviklet i samarbeid mellom Norges Bondelag, Stiftelsen Norsk Mat, Innlandet fylkeskommune, Norsk Landbruksrådgiving og Høgskolen i Innlandet. Nettressursene skal bidra til å gi en grunnleggende forståelse av hva Inn på tunet er, hvilke muligheter det kan gi og hva som kreves for å etablere en slik virksomhet.

program:


Første kursdag torsdag 31. oktober kl. 09.00 – 17.30 – Scandic Bodø

09.00 – 09.30   Registrering, kaffe. Linn Thorud og Siv Bjørkedal

09.30 – 10.00   Presentasjon og velkommen. Deltakernes forventninger til kurset. Linn Thorud og Siv Bjørkedal

10.00 – 10.45  «Inn på tunet- en verden av muligheter». Inn på tunet- konseptene og krav til tilbyder.Marked – og kjøpsadferd hos våre kunder. Bente Haukås

10.45 – 11.00   Pause                                                              

11.00 – 12.00   «Veien til godkjenning» Fra start til mål – registrering, egenrevisjon, prosess og godkjenning som Inn på tunet- gård.

12.00 – 13.00   ”Godkjent Inn på tunet – HMS og kvalitet” HMS-arbeid, generelt, krav til systematikk, mål og innhold. Noe gruppearbeid. Linn Thorud

13.00 – 14.00   Lunsj

14.00 – 14.45   ”Godkjent Inn på tunet – HMS og kvalitet” fortsetter.

14.45 – 16.15   ”Salg av tjenestene” Kontrakter og prissetting. Forsikringer. Forretningsmodell og organisering av tilbudet. Oppgave – prissetting. Bente Haukås

16.15 – 16.30   Pause                                                              

16.30 – 17.30   ”Meg som tilbyder” Etiske vurderinger og profesjonalitet. Diskusjonsoppgaver- etiske problemstillinger. Linn Thorud

 

Middag på Scandic Havet kl. 19.00


Andre kursdag fredag 1. november kl. 09.00 – 15.00 – Scandic Bodø

09.00 – 10.30   «Sikkerhet og beredskap i IPT». Kartlegging – risikovurdering – tiltak –beredskap. Linn Thorud

10.30 – 10.45   Pause

10.45 – 11.30   Kartlegging og risikovurderinger i eget tilbud – gruppearbeid. Linn Thorud og Siv Bjørkedal

11.30 – 12.30   Lunsj

12.30- 14.00   ”Godkjent Inn på tunet”. Presentasjoner i plenum, basert på dagens gruppearbeid.  Mål, risikovurderinger, tiltak. Linn Thorud og Siv Bjørkedal

14.00 – 14.15   Pause

14.15 – 15.00   «Veien videre, de gode hjelperne og meg som tilbyder». Oppsummering, diskusjon og evaluering. Linn Thorud og Siv Bjørkedal

KURSHOLDERE:

Linn thorud

Fagleder og HMS rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Innlandet.

 Har 23 års erfaring som HMS rådgiver innen landbruk i Trøndelag, Gudbrandsdalen og de siste årene på Hedmarken. Hun har hele den tiden holdt ulike kurs og foredrag om HMS i landbruket både i tradisjonelt landbruk, men også for de som bruker gården til Inn på tunet virksomhet. Linn er utdannet innen husdyrfag og har selv hatt sauehold på sitt småbruk i Elverum. I dag er det noen høner, et par katter og fuglehund på bruket. Hun er opptatt av hvor viktig Inn på tunet er for de som benytter tilbudet og at de kommer til en gård der sikkerheten og kvaliteten er høyt prioritert.

Siv Netting Bjørkedal

Fagansvarlig kompetanse og HR i Inn på tunet Norge SA

Har flere års erfaring med jobber innenfor HMS, rådgiving og tilsyn. Siv har bakgrunn som sykepleier med en master i folkehelse. Siv har god kjennskap til IPT da hun har bakgrunn fra gård og jobbet som tilbyder med eget Inn på tunet-tilbud knyttet opp mot rus og psykisk helse. Siv er opptatt av at Inn på tunet tilbud skal være meningsfullt for brukeren og sette mestring, livsglede og gode opplevelser i sentrum.

 

Bente Haukås

Regionansvarlig for Nordland, Troms og Finnmark i Inn på tunet Norge SA.

Bente har jobbet med Inn på tunet i mange år, og var daglig leder i Inn på tunet Nordland tidligere. Bente jobber tett opp mot Inn på tunet-tilbydere, og salg av tjenestene til kjøpergruppen.

 

Praktiske opplysninger

NÅR: 31. oktober og 1. november 2024

HVOR: Kurslokaler: Scandic Bodø. Adresse: Sjøgata 23, 8001 Bodø

Overnatting og middag: Scandic Havet. Adresse: Tollbugaten 5, 8006 Bodø

PRIS:   

Fullt kurs (inkl. lunsj, middag og overnatting på Scandic Havet torsdag til fredag) Pris: kr. 1000. Kurset er delfinansiert av Nordland fylkeskommune. Det er et åpent kurs, men deltagere fra Nordland vil prioriteres.

Påmeldingsfrist 20. september      Begrenset antall plasser.

SPØRSMÅL kan rettes til:

Siv Bjørkedal; 951 41 012, siv.bjorkedal@innpatunet.no eller

Linn Thorud: 977 45 586, linn.thorud@nlr.no

 

Støttet av: