Velkommen til

Naustvoll gard

Sogndal - Vestland

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Tilbud:

Kontakt

986 15 390 - Therese Instefjord, Inn på tunet Norge

Therese Instefjord, Inn på tunet Norge

Gårdens adresse: Kvamsøy 47, 6899 Balestrand

992 27 240 - Anne-Brit Balevik

Naustvoll gard

www.naustvollgard.no

inn på tunet tilbud

Anne-Brit er adjunkt med tillegg og har undervist i over 30 år i grunnskulen, mest i ungdomsskulen. Ho er allmennlærar, med 60 stp naturfag og 60 stp matematikk. Om det er elevar som treng ein «annan» skulekvardag, og i tillegg ønsker fokus på matematikk så kan Anne-Brit ordne det.

På garden er det ulike dyreslag, og det har vore arbeids-, skule- og fritidstilbod sidan 1999. Garden har vore merkegodkjent i “Inn på Tunet” sidan 2013.

OM gÅrden:

På garden bur Arne og Anne-Brit.

Arne er den som køyrer traktoren, skaffar tømmer, sagar matriale til eige bruk, som tilrettelegg for vedproduksjon, som tek seg av det tunge arbeidet og gjennomfører bygginga som Anne-Brit finn på.

Det er oppdrett av dølahest, fjordhest og schäferhund (bruksschäfer) på garden, i tillegg til vanleg sauehald.

Naustvoll Gard, ligg på nordsida av Sognefjorden i ei lita grend som heiter Kvamsøy. Garden ligg ved Fv.55, mellom Balestrand og Høyanger, og høyrer no til Sogndal kommune.

Brosjyre: Åpen møteplass for barn og unge 2023

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt