Velkommen til

Oppetveiten økologiske gård

Bergen - Vestland

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Therese Instefjord, Inn på tunet Norge

986 15 390 - Therese Instefjord, Inn på tunet Norge

Gårdens adresse: Oppetveiten 106, 5262 Arnatveit

901 47 440 Sophie Hysing-Dahl/ 924 66 733 Nils Dolvik

Oppetveiten Økologiske Gård

inn på tunet tilbud

Primær fokuset i Inn på tunet tilbudet ved Oppetveiten Økologiske gård, Gla’e Lam! er å tilby tjenester til personer som har psykiske eller følelsesmessige utfordringer. Gjennom individuelt tilrettelagte aktiviteter ønsker vi å fremme mestring, læring og vekst. Vi ønsker på det overordnede plan å bidra til økt livskvalitet for deltagerne ved gårdens aktivteter.

Inn på tunet tilbudet vårt omhandler arbeid med forskjellige grupper mennesker, og enkelt individer. Vi ønsker å samarbeide med andre instanser som for eksempel barnevern, psykiatri tjenesten og eldre omsorgen.

Gjennom Inn på tunet tilbudet vårt, ønsker vi å legge til rette for bruk av dyreassisterte intervensjoner, for eksempel i forhold til denne bruker gruppen. Vi ønsker at deltagerne ved vårt tilbud, i samhandling med tilbydere og dyrene, skal kunne jobbe med egne utfordringer. Vi ønsker å kombinere kunnskap om traumer, med kunnskap om dyr, og samhandling dyr og mennesker imellom.

om gÅrden

Sophie Hysing-Dahl har lang erfaring med å jobbe med mennesker som har opplevd traumer.

Vi benytter oss i hovedsak av hest i vårt arbeid, og har en fin gjeng bestående av både store og små. I tillegg til hester har gården også alpakkaer, sauer og geiter, marsvin, kaniner og hund. Vi tilstreber å være ett supplement til det offentlige, og fremmer samarbeid med andre instanser der dette lar seg gjøre.

Invitasjon til gårdstreff

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt