Velkommen til

Øvre Birkeland gård

Birkenes - Fylke

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Inn på tunet Norge, Tone Skåtterød

995 99 592 - Inn på tunet Norge, Tone Skåtterød

Øvre Birkeland gård

480 68 074 - Silje Birkeland

Gårdens adresse: Birkelandsveien 1160, 4760 Birkeland

inn på tunet-tilbud

Ønsker å tilby alternativ læringsarena for barn og ungdom i skole, samt tilbud innen psykisk helse/rus og arbeidstrening.

Gården ligger fint til i sentrale strøk nær Birkeland sentrum med våningshus, uthus, sjol og stabbur.

om gÅrden

Gården er en familiegård som har vært i familien i mange generasjoner. Den består av et lite areal dyrka mark samt 650 mål med skog.

På gården bor det i dag en familie på fire. Silje og Marius med barna Mathias og Mathilde.

Familien overtok gården etter Silje sin bestemor til nyttår 2012/2013.

Silje er utdannet anleggsgartner, med ca 10 år i bransjen, men er nå hjemme for å bygge opp en drift på gården. Av helsemessige årsaker måtte Silje legge den tunge jobben til sides og finne på noe nytt. Hun har lenge hatt et stort ønske om å kunne leve av gården og dette ble muligheten for å gripe sjansen. Hun jobber pr i dag med å opparbeide den dyrka marka med bær/grønnsak produksjon for direkte salg på gården, samt godkjenning av «Inn på tunet» virksomhet.

Marius er utdannet yrkessjåfør og driver i dag selvstendig anleggsfirma sammen med sin bror. Firmaet har de drevet siden 2012 og de har nå base i den nye driftsbygningen på gården. De driver med div anleggsarbeid samt mobilt knuseverk.

På gården har det i tidligere generasjoner vært melkeproduksjon, denne ble avviklet seint på 90-tallet, og det har ikke vært drift på gården etter dette.

Vi er nå i en oppstartsfase om å bygge opp gården for småskala bær/grønnsak produksjon i kombinasjon med Inn på tunet.

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt