Velkommen til

Stall Gikling

Sunndal - Møre og Romsdal

Stall Gikling ligger idyllisk til mellom høye fjell i Sunndal kommune på Nord-Møre.

   GODKJENT INN PÅ TUNET- GÅRD

Kontakt

Inn på tunet Norge - Leif Kvitvang

900 41 419 - Inn på tunet Norge - Leif Kvitvang

Stall Gikling

971 90 507 - Siw Teksum

Gårdens adresse: Hovenvegen 46, 6600 Sunndalsøra

om gÅrden:

 Her har vi en liten gård med hester, høns, katt og hund. Gården ligger mellom fjord og fjell, med elva Driva rett ved. Her er mange muligheter for å være ute i naturen, hele året rundt. I tillegg til dyra har vi også to feriehus vi leier ut til turister som besøker den vakre naturen i området.

«Vi» er Rune og Siw, og vi er et par med voksne barn og barnebarn. Rune er utdannet elektriker og er den som jobber på gården hele tiden. Siw er vernepleier i bunnen, og jobber pr nå i tillegg til gården i Sunndal kommune. Vi har til sammen god kompetanse på å ta i mot ulike brukergrupper og veilede i tilbudet.

inn på tunet tilbud 

Vi har et tilbud som retter seg mot flere grupper som av en eller annen grunn har behov for et alternativ til arbeid, skole eller andre ting. Vi legger til rette et individuelt aktivitetstilbud tilpasset den enkelte deltakers mål og ønsker. Vi fokuserer på mestring og trygghet, der vi veileder og bidrar til økt livskvalitet for den enkelte.

Vi bruker hestene og de andre dyra aktivt i tilbudet, og legger til rette på den enkeltes nivå. Ellers har vi produksjon av ved, vedlikehold av utsyr av maskiner og kjøretøy og bruk av naturen rundt gården.

Vi har et eget hus som er tilknyttet driften, der lunsj lages og inntas hver dag. Dette brukes også som en læringsarena, for det som kalles hverdagsaktivieteter som å lage handlelister, innkjøpp, renhhold osv.

Målet er at alle som kommer hit skal oppleve mestring og utvikling it fra sitt behov og ståsted.

Tilbud:

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt