Velkommen til

Stengelsrud på Bøhler Sylta

Lillestrøm - Viken

Bøhler Sylta er ett lite gårdsbruk som ligger i Lillestrøm kommune. Det produseres grovfor til sau og hest, mini minismåskalaproduksjon av lammekjøtt, ull og egg, vedproduksjon, skogsdrift og planting av grantre. I tillegg til sauer og høner, så er det kattepus, hund, kanin, hest og ponnier på gården.

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Kontakt

Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

407 60 297 - Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

Gårdens adresse: Hellesjøvegen 332, 1923 Sørum

Gården v Toril Strengelsrud

414 16 364 Toril Strengelsrud

Vi på gÅrden:

Trond og Toril Strengelsrud

Trond er fagarbeider vei og anlegg og bonde. Toril er hjelpepleier innen psykiatri. Har jobbet innen eldreomsorg, psykiatri, demens omsorg og dagsenter.

inn på tunet tilbud

Aktivitetene tar utgangspunkt i gården, dyra, hagen, skogen og nærmiljø. Gården er liten og oversiktelig, og har god atmosfære. Flotte turmuligheter i nærområde. Vi har fokus på god dyrevelferd og at deltagerne som kommer til oss skal trives og føle seg velkommen. Dyra skal fores og stelles, mat lages i fellesskap, egg skal plukkes, tilsyn på beiter, snekring, lamming på våren osv.

Aktivitetene skal gi innhold i hverdagen, gi opplevelse av mestring, skape glede og tilhørighet, vedlikeholde ferdighetene, gi sosialt samvær, opprettholde selvfølelse og gi utvikling for den som er med. Aktivitetene har en ramme , men vil tilpasses hver enkelt person i den grad det er mulig. Det legges en konkret plan for hver person.

Typisk dag på Bøhler Sylta vil være ca. 5,5 time og vil starte ca. kl. 09.00. (Tidsrom tilpasses den enkelte)

–          Oppmøte rundt bordet med mat og drikke, samtalen er i fokus.
–          Uteaktivitet
–          Vi tilbereder og spiser felles lunsj
–          Aktivitet
–          Avslutte med samtale om dagen

Vi henter med personbil om ønskelig. Da kommer et tillegg på 2 timer + kjøregodtgjørelse etter statens satser.

Tilbud: 

Brosjyre: Ettermiddagstilbud 2024

Brosjyre: Ettermiddagstilbud høst 2023

Brosjyre: Vinter- og våraktiviteter 2023

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt