Velkommen til

Tveithaugen Gård

Nes - Viken

Tveithaugen gård ligger sentralt plassert i Nes kommune ved Kongsvingerbanen, mellom Haga og Årnes. Her var det tidligere melkeproduksjon, men i dag drives det kun kornproduksjon med dyreliv til hobby og rekreasjon. Gården har ca 200 daa dyrket mark, 15 daa med beite, og litt skog for vedhogst.

Det gamle fjøset fra 1905 står fortsatt bevart på gården og er et planlagt restaureringsprosjekt. Den nye driftsbygningen ble bygget i 1975 og var i drift til rundt år 2000. Her kan man følge historien fra gamle dager og fram til nyere tid. På planen er også et drivhus for å øke volumet på egenprodusert mat fra frø til mage.

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Kontakt

Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

407 60 297 - Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

Gårdens adresse: Nedre Hagaveg 746, 2150 Årnes, Norge

Gården v Hanne Merete Falck og Tor Strømsnes

922 50 617 - Gården v Hanne Merete Falck og Tor Strømsnes

Tveitahaugen gård

Vi på gÅrden:

Tor Strømsnes tok over odelsgården i 2021, og er ansvarlig for IPT driften sammen med samboer Hanne Merete Falck, som har det daglige ansvaret. Begge har de allsidig yrkesaktiv bakgrunn med mennesker, og interesse for mental helse, ettervern for rusmisbrukere, og mestring av hverdagen for unge og gamle.

Tor tok agronomutdannelsen på Hvam Landbruksskole i 1983. Det ble imidlertid yrkeskarriere på andre områder, og de siste 12 årene har helse og livsstil vært hovedtema, gjennom arbeid på ulike klinikker som muskelterapeut, livsstilsveileder og helsecoach. Siste fire årene har han jobbet i tiltaksbedrifter med AMO kurs for ungdom, avklaringsstiltak, oppfølging av arbeidsledige og karriereveiledning. En sommer ble også tilbrakt på psykiatrisk avdeling som miljøarbeider.

Underveis har det blitt en rekke kurs og sertifiseringer innen mental helse, anatomi, kosthold, trening, coaching og bevegelseslære.

Hanne har sin erfaring fra salgsbransjen, legekontor, restaurantdrift/eier, coaching, og som erfaringskonsulent innen rus og avhengighet. Hun brenner for ettervern, og for et bedre tilbud til de som vil ut av avhengighet.

Våre kjerneverdier er: Håp – Empowerment – Kjærlighet – Tillit – Ansvar, eller som vi liker å si det: bli H.E.K.T.A på livet!

inn på tunet tilbud

Vår visjon er at Tveithaugen skal være en levende gård for dyr og mennesker, der vi kan bruke vår egen erfaring og kompetanse til å hjelpe andre gjennom motivasjon og mestring for brukerne. Målgruppene er eksempelvis personer med lettere psykiske lidelser, rus/ ettervern, arbeidssøkere som trenger arbeidstrening/ veiledning, ungdom som sliter med skole og sosialt liv, og rekreasjon for utbrente voksne.

Gården består av et hyggelig uterom for samtaler og felles måltider, grønnsakshage, driftsbygning som for tiden leies ut som lager, hobbyhøns og løpeender, samt to storpudler (Jack og Kira) som er de perfekte terapihundene. To katter og to marsvin er også en del av inventaret. På ønskelisten står det lama eller alpakka, samt annet småfe. Vi har sett verdien som stell av dyr kan ha for trivsel, mestring og mental helse!

Aktiviteter som tilbys er:

 • Stell og omsorg av dyrene på gården.
 • Felles måltider med fokus på sunn næringsrik mat.
 • Dyrking, stell og høsting av grønnsaker.
 • Enkelt gårdsarbeid og vedlikehold av bygninger.
 • Vedhogst og kapping.
 • Turer i naturen med hundene langs Glomma eller opp i skogen.
 • Motiverende samtaler for mestring og trivsel i hverdagen.

Tilbud: 

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

  Inn på tunet Norge SA

  Kontakt