Tilrettelagte velferdstjenester på gårdsbruk

Inn på tunet Norge SA representerer gårder som sammen har dannet felles foretak som yter velferdstjenester.

Gården som læringsarena

Gårdshelger, opplevelsestun og familieaktiviteter

Aktivitet - arbeidstrening - omsorgstjenester

Tilrettelagt tilbud for personer med demens og kognitiv svikt.

Tilpassede tilbud

Tilbudene tilpasses alle nivå og aldrer. De fleste tilbudene er rettet mot oppvekst og opplæring, arbeid og arbeidstrening samt helse og omsorg.
Kontakt din region for å finne aktuelle tilbud.

Våre Gårdsbruk

Aktuelt og nyheter

kurs og Arrangementer

Dato: 23. mars 2023
Digitalt Førstehjelpskurs 19:00 - 21:30

Vi tilbyr nå oppfriskningskurs som er godkjent av Stiftelsen Norsk Mat. Kurset er utviklet av Røde Kors og er tilpasset Inn på tunet, med blant annet eksempler fra en IPT-gård.

For medlemsgårder er det krav til oppdatert førstehjelpskunnskap hvert annet år. For dere som har gjennomført fysisk kurs tidligere (det være seg i jobb, militæret, utdanning osv) kan digitalt kurs være en god måte å friske opp kunnskapen på.

Kurset er gratis for medlemsgårder i IPT Norge, vi har begrenset antall plasser per kurs og ber dere merke at påmelding er bindende. Påmeldte deltakere som ikke benytter tildelt plass blir fakturert kr 1 000,-. Dette fordi vi som regel har venteliste på kursene og en annen da kunne fått din plass hvis du ikke kan benytte den selv.

På Teams 27. mars 19.00 – 21.00

På inn på tunet-gårdene er ofte gårdens dyr en naturlig del av tilbudene hvor barn, voksne og eldre får ta del i stell og kos. Dette er fine rammer for mestring og positive opplevelser. Samtidig som vi skal gi deltagerne gode opplevelser er det viktig med fokus på dyrets grunnleggende behov, etikk og egenverdi. Vi må også forholde oss til krav fra omverden (lover og forskrifter som regulerer dyrehold og produksjoner, KSL mm). Denne kvelden ønsker vi å sette fokus på dyrevelferd i Inn på tunet-tilbud og har fått med oss to gjeste-innledere fra Stiftelsen Norsk Mat.

>> PROGRAM

Kursstart 17. april

Kurset går over fire mandager og gjennomføres digitalt. Det passer for deg som ønsker å starte IPT på gården. Dette er et arbeidskurs hvor vi hjelper deg på veien til å bli godkjent gjennom revisjonsordningen til Stiftelsen Norsk Mat for å kunne bruke navn og logo, og dermed øke kvaliteten på tilbudet ditt. Kvalitet er imidlertid ikke nok, tilbudet må også tilpasses et marked, og det må være forutsigbart. Dette blir også viktige temaer i kurset. Påmeldingsfrist 12. april.