Tilrettelagte velferdstjenester på gårdsbruk

Inn på tunet Norge SA representerer gårder som sammen har dannet felles foretak som yter velferdstjenester.

Gården som læringsarena

Gårdshelger, opplevelsestun og familieaktiviteter

Aktivitet - arbeidstrening - omsorgstjenester

Tilrettelagt tilbud for personer med demens og kognitiv svikt.

Tilpassede tilbud

Tilbudene tilpasses alle nivå og aldrer. De fleste tilbudene er rettet mot oppvekst og opplæring, arbeid og arbeidstrening samt helse og omsorg.
Kontakt din region for å finne aktuelle tilbud.

Våre Gårdsbruk

Aktuelt og nyheter

kurs og Arrangementer

Hamar 19.-20.okt
NYTT KURS: HVORDAN BLI INN PÅ TUNET-TILBYDER?

I samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning (NLR) arrangerer vi et Inn på tunet kurs for dere som vil bli Inn på tunet (IPT) tilbydere. Lær om veien til å bli IPT godkjent, få faglig påfyll og noen «verktøy i kassa», i tillegg til nettverk med andre Inn på tunet tilbydere.

Les invitasjonen og meld deg på her.

Teams: 20. nov 13:15-15

Hvordan kan gården som arena og Inn på tunet (IPT) bidra til å forebygge utenforskap og bedre psykisk helse blant barn og unge?

I anledning Bærekraftsuka arrangerer Statsforvalteren webinar om Inn på tunet for å synliggjøre de muligheter gården kan tilby barn og unge.

Aktiviteter for barn og unge 2023

Oversikt over Inn på tunet- gårder som tilbyr ulike aktiviteter for barn og unge i deres lokalsamfunn i 2023

Støttet av Barne- og ungdomsdirektoratet

Gårdstreff for voksne 2023

Oversikt over Inn på tunet-gårder som tilbyr gårdstreff for voksne

Støttet av Helsedirektoratet