Tilrettelagte velferdstjenester på gårdsbruk

Inn på tunet Norge SA representerer gårder som sammen har dannet felles foretak som yter velferdstjenester.

Gården som læringsarena

Gårdshelger, opplevelsestun og familieaktiviteter

Aktivitet - arbeidstrening - omsorgstjenester

Tilrettelagt tilbud for personer med demens og kognitiv svikt.

Tilpassede tilbud

Tilbudene tilpasses alle nivå og aldrer. De fleste tilbudene er rettet mot oppvekst og opplæring, arbeid og arbeidstrening samt helse og omsorg.
Kontakt din region for å finne aktuelle tilbud.

Våre Gårdsbruk

Aktuelt og nyheter

kurs og Arrangementer

Aktiviteter for barn og unge 2024
ferie-og-fritidsaktiviteter - barn og unge

Oversikt over Inn på tunet- gårder som tilbyr ulike aktiviteter for barn og unge i deres lokalsamfunn i 2024

Støttet av Barne- og ungdomsdirektoratet