Tilrettelagte velferdstjenester på gårdsbruk

Inn på tunet Norge SA representerer gårder som sammen har dannet felles foretak som yter velferdstjenester.

Gården som læringsarena

Gårdshelger, opplevelsestun og familieaktiviteter

Aktivitet - arbeidstrening - omsorgstjenester

Tilrettelagt tilbud for personer med demens og kognitiv svikt.

Tilpassede tilbud

Tilbudene tilpasses alle nivå og aldrer. De fleste tilbudene er rettet mot oppvekst og opplæring, arbeid og arbeidstrening samt helse og omsorg.
Kontakt din region for å finne aktuelle tilbud.

Våre Gårdsbruk

Aktuelt og nyheter

kurs og Arrangementer

Teams: 07.03.24 11:30 - 13
Webinar 7. mars: Inn på tunet for personer med demens

Statsforvalteren i Oslo og Viken inviterer til webinar om Inn på tunet for personer med demens.

Inn på tunet kan være et tilbud for dem som ikke ønsker å delta i et ordinært dagaktivitetstilbud, og vil derfor kunne være et supplement til kommunes øvrige tjenestetilbud. Aktiviteter på en gård er varierte og oppleves av mange som gode og meningsfylte. En dag på gården inneholder både sosiale og fysiske aktiviteter som gir kognitivt stimulans, i et godt felleskap og med mye frisk luft.

Webinaret er gratis.

Påmelding via skjema hos arrangør: Statsforvalteren i Oslo og Viken

Scandic Hell 7.-8. mars

I samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning (NLR) arrangerer vi et Inn på tunet kurs for dere som vil bli Inn på tunet (IPT) tilbydere. Lær om veien til å bli IPT godkjent, få faglig påfyll og noen «verktøy i kassa», i tillegg til nettverk med andre Inn på tunet tilbydere.

Bergen &
Førde
15. mars

Vi ønsker alle etablerte og fremtidige IPT- gårder velkomne!

Bergen Scandic Ørnen, Lars Hilles gate 18 Førde Scandic Sunnfjord, Storehagen 2

Aktiviteter for barn og unge 2024

Oversikt over Inn på tunet- gårder som tilbyr ulike aktiviteter for barn og unge i deres lokalsamfunn i 2024

Støttet av Barne- og ungdomsdirektoratet