Laster...

  • Frisknett
  • Frisknett
  • Frisknett
  • Frisknett
  • Frisknett

Velkommen til Inn på tunet Norge.

Dette er nettsidene for Inn på tunet Norge. Trøndelag har fått ny adresse: www.innpatunettrondelag.no.

Inn på tunet Norge SA representerer gårder som sammen har dannet felles foretak som yter velferdstjenester. Tilbudene tilpasses alle nivå og aldrer. De fleste tilbudene er rettet mot oppvekst og opplæring, arbeid og arbeidstrening samt helse og omsorg. Våre regionale medlemsbedrifter presenterer og tilbyr Inn på tunet- gårder i din region.


  Siste nytt

Våre tjenester