Tilrettelagte velferdstjenester på gårdsbruk

Inn på tunet Norge SA representerer gårder som sammen har dannet felles foretak som yter velferdstjenester.

Gården som læringsarena

Gårdshelger, opplevelsestun og familieaktiviteter

Aktivitet - arbeidstrening - omsorgstjenester

Tilrettelagt tilbud for personer med demens og kognitiv svikt.

Tilpassede tilbud

Tilbudene tilpasses alle nivå og aldrer. De fleste tilbudene er rettet mot oppvekst og opplæring, arbeid og arbeidstrening samt helse og omsorg.
Kontakt din region for å finne aktuelle tilbud.

Våre Gårdsbruk

Aktuelt og nyheter

kurs og Arrangementer

Torsdag 18. april 2024
Digitalt Førstehjelpskurs 19:00 - 21:30

Vi tilbyr nå oppfriskningskurs som er godkjent av Stiftelsen Norsk Mat. Kurset er utviklet av Røde Kors og er tilpasset Inn på tunet, med blant annet eksempler fra en IPT-gård.

For medlemsgårder er det krav til oppdatert førstehjelpskunnskap hvert annet år. For dere som har gjennomført fysisk kurs tidligere (det være seg i jobb, militæret, utdanning osv) kan digitalt kurs være en god måte å friske opp kunnskapen på.

Kurset er gratis for medlemsgårder i IPT Norge. Det er begrenset antall plasser og vi minner om at påmelding er bindende. Påmeldte deltakere som ikke benytter tildelt plass blir fakturert kr 1 000 siden vi ofte har venteliste og en annen heller kunne fått din plass. Husk at det må gjøres én påmelding for hver deltaker.

Jæren 23.04.24 10 - 14:30

For ansatte i kommunen som er nysgjerrige på om Inn på tunet gården kan være et supplerende velferdstjenestetilbud i kommunen. Gårder som er i godkjenningsprosess, eller som lurer på om Inn på tunet kan være noe for dem.

Arrangør er Inn på tunet Norge SA – region Agder og Rogaland og Statsforvalteren i Rogaland. Arrangementet er gratis.

Mer informasjon og program

Påmelding innen 15. april

På Teams 29.04.24 kl. 19 -21

Hva gjør vi når krisen og ulykken først rammer? Gjennom godkjenningsordningen i KSL er det krav om at Inn på tunet-tilbyderen skal ha en beredskapsplan. Men hva er bra nok, hvilke punkter bør vi ha med, og hva krever KSL av bonden? Og når først ulykken har skjedd, hva skjer etterpå? Dette vil vi sette fokus på denne temakvelden.

Velkommen til en spennende og viktig beredskapskveld.

Aktiviteter for barn og unge 2024

Oversikt over Inn på tunet- gårder som tilbyr ulike aktiviteter for barn og unge i deres lokalsamfunn i 2024

Støttet av Barne- og ungdomsdirektoratet