kurs og arrangementer

Hamar 19.-20.okt
NYTT KURS: HVORDAN BLI INN PÅ TUNET-TILBYDER?

I samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning (NLR) arrangerer vi et Inn på tunet kurs for dere som vil bli Inn på tunet (IPT) tilbydere. Lær om veien til å bli IPT godkjent, få faglig påfyll og noen «verktøy i kassa», i tillegg til nettverk med andre Inn på tunet tilbydere.

Les invitasjonen og meld deg på her.

Teams: 20. nov 13:15-15

Hvordan kan gården som arena og Inn på tunet (IPT) bidra til å forebygge utenforskap og bedre psykisk helse blant barn og unge?

I anledning Bærekraftsuka arrangerer Statsforvalteren webinar om Inn på tunet for å synliggjøre de muligheter gården kan tilby barn og unge.

Aktiviteter for barn og unge 2023

Oversikt over Inn på tunet- gårder som tilbyr ulike aktiviteter for barn og unge i deres lokalsamfunn i 2023

Støttet av Barne- og ungdomsdirektoratet

Gårdstreff for voksne 2023

Oversikt over Inn på tunet-gårder som tilbyr gårdstreff for voksne

Støttet av Helsedirektoratet

Tidligere og påbegynte Arrangementer

På Teams 4. sept kl.19:30-21

Er du nysgjerrig på hva Inn på tunet er? Eller kanskje går du med tanker om å tilby dette på egen gård?

Velkommen til en uforpliktende inspirasjonskveld om Inn på tunet-konseptet.

Møtet holdes på digitalt på Teams, er åpent for alle og gratis.

Avsluttet
Nettbasert konferanse 29. august kl. 12-14

Lær mer om Inn på tunet og gården som alternativ arena innen utdanning, omsorg, arbeidstrening og integrering. Hør erfaringer fra ulike tilbud rundt i landet og få råd om oppstart, samarbeid og utvikling.

Avsluttet
Sofaprat 15.08.23 kl. 12:30

Livsglede for eldre har invitert Hege Lindstrøm, daglig leder Inn på tunet Norge SA, til en kort sofaprat om hvordan dagtilbud for hjemmeboende personer med demens bidrar til livskvalitet og til å bo lengre og bedre hjemme.

Samtalen blir strømmet.

Avsluttet
IPT-Seminar 15.08 2023 16 - 18:30

Hvordan kan landbruket bidra til å minske utenforskap i dagens Norge?

Arrangør: Norges Bondelag, Inn på tunet Norge SA, Statsforvalteren i Agder

Avsluttet
Webinar 25. april kl. 9 - 11

Få innblikk i korleis aktivitetstilbod på gard kan sjå ut! Aktuell målgruppe er tilsette og folkevalde i kommunen, IPT tilbydere

Arrangør: Statsforvalteren i Rogaland

Avsluttet
Kursstart 17. april

Kurset går over fire mandager og gjennomføres digitalt. Det passer for deg som ønsker å starte IPT på gården. Dette er et arbeidskurs hvor vi hjelper deg på veien til å bli godkjent gjennom revisjonsordningen til Stiftelsen Norsk Mat for å kunne bruke navn og logo, og dermed øke kvaliteten på tilbudet ditt. Kvalitet er imidlertid ikke nok, tilbudet må også tilpasses et marked, og det må være forutsigbart. Dette blir også viktige temaer i kurset. Påmeldingsfrist 12. april.

Avsluttet
Dato: 23. mars 2023

Vi tilbyr nå oppfriskningskurs som er godkjent av Stiftelsen Norsk Mat. Kurset er utviklet av Røde Kors og er tilpasset Inn på tunet, med blant annet eksempler fra en IPT-gård.

For medlemsgårder er det krav til oppdatert førstehjelpskunnskap hvert annet år. For dere som har gjennomført fysisk kurs tidligere (det være seg i jobb, militæret, utdanning osv) kan digitalt kurs være en god måte å friske opp kunnskapen på.

Kurset er gratis for medlemsgårder i IPT Norge, vi har begrenset antall plasser per kurs og ber dere merke at påmelding er bindende. Påmeldte deltakere som ikke benytter tildelt plass blir fakturert kr 1 000,-. Dette fordi vi som regel har venteliste på kursene og en annen da kunne fått din plass hvis du ikke kan benytte den selv.

Avsluttet
På Teams 27. mars 19.00 – 21.00

På inn på tunet-gårdene er ofte gårdens dyr en naturlig del av tilbudene hvor barn, voksne og eldre får ta del i stell og kos. Dette er fine rammer for mestring og positive opplevelser. Samtidig som vi skal gi deltagerne gode opplevelser er det viktig med fokus på dyrets grunnleggende behov, etikk og egenverdi. Vi må også forholde oss til krav fra omverden (lover og forskrifter som regulerer dyrehold og produksjoner, KSL mm). Denne kvelden ønsker vi å sette fokus på dyrevelferd i Inn på tunet-tilbud og har fått med oss to gjeste-innledere fra Stiftelsen Norsk Mat.

Avsluttet
Dato: 20. februar 2023

Vi tilbyr nå oppfriskningskurs som er godkjent av Stiftelsen Norsk Mat. Kurset er utviklet av Røde Kors og er tilpasset Inn på tunet, med blant annet eksempler fra en IPT-gård.

For medlemsgårder er det krav til oppdatert førstehjelpskunnskap hvert annet år. For dere som har gjennomført fysisk kurs tidligere (det være seg i jobb, militæret, utdanning osv) kan digitalt kurs være en god måte å friske opp kunnskapen på.

Kurset er gratis for medlemsgårder i IPT Norge, vi har begrenset antall plasser per kurs og ber dere merke at påmelding er bindende. Påmeldte deltakere som ikke benytter tildelt plass blir fakturert kr 1 000,-. Dette fordi vi som regel har venteliste på kursene og en annen da kunne fått din plass hvis du ikke kan benytte den selv.

Avsluttet
Dato: 25. januar

Vi tilbyr nå oppfriskningskurs som er godkjent av Stiftelsen Norsk Mat. Kurset er utviklet av Røde Kors og er tilpasset Inn på tunet, med blant annet eksempler fra en IPT-gård. Kurset er gratis for medlemsgårder i IPT Norge og Nordland, vi har begrenset antall plasser per kurs og ber dere merke at påmelding er bindende. Påmeldte deltakere som ikke benytter tildelt plass blir fakturert kr 1 000,-. Dette fordi vi som regel har venteliste på kursene og en annen da kunne fått din plass hvis du ikke kan benytte den selv.

Avsluttet
Kursstart 9. januar

Kurset går over fire mandager og gjennomføres digitalt. Det passer for deg som ønsker å starte IPT på gården. Dette er et arbeidskurs hvor vi hjelper deg på veien til å bli godkjent gjennom revisjonsordningen til Stiftelsen Norsk Mat for å kunne bruke navn og logo, og dermed øke kvaliteten på tilbudet ditt. Kvalitet er imidlertid ikke nok, tilbudet må også tilpasses et marked, og det må være forutsigbart. Dette blir også viktige temaer i kurset.

Avsluttet
Kvelds-webinar 08.12. 2022

Barnevernsreformen, også kalt oppvekstreformen, har som mål at flere utsatte barn og familier skal få den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt. For å greie dette trengs en målrettet, tverrfaglig innsats. Vi må styrke laget rundt barnet og familien. Kan Inn på tunet ha en rolle her? Aktuell målgruppe er Inn på tunet-tilbydere og andre interesserte.

Arrangør: Oppvekst- og velferdsavdelingen og Landbruksavdelingen hos statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid med Inn på tunet Norge SA

Avsluttet
Dato: 30. november

Vi tilbyr nå oppfriskningskurs som er godkjent av Stiftelsen Norsk Mat. Kurset er utviklet av Røde Kors og er tilpasset Inn på tunet, med blant annet eksempler fra en IPT-gård. Kurset er gratis for medlemsgårder i IPT Norge og Nordland, vi har begrenset antall plasser per kurs og ber dere merke at påmelding er bindende. Påmeldte deltakere som ikke benytter tildelt plass blir fakturert kr 1 000,-. Dette fordi vi som regel har venteliste på kursene og en annen da kunne fått din plass hvis du ikke kan benytte den selv.

Avsluttet
07. - 11. november 2022

Lær av erfaringene fra Inn på tunet-løftet og arbeidet i de utvalgte pilotfylkene. Sluttkonferanser i uke 45. Hver pilot vil ha hvert sitt webinar - som vil være åpne for alle.

Arrangør: Statsforvalterne i Nordland, Møre og Romsdal, Vestland og Oslo og Viken

Avsluttet
13. - 14. oktober 2022

Norges Bondelag og Inn på tunet Norge SA på Thon Hotel Oslo Airport, Gardemoen Samlingen passer for alle som arbeider med velferdstjenester fra landbruket, Inn på tunet, og ønsker faglig påfyll samt muligheten for erfaringsdeling og mingling med andre tilbydere.

Avsluttet
Kursstart 29. august

Kurset går over fire mandager og gjennomføres digitalt. Det passer for deg som ønsker å starte IPT på gården. Dette er et arbeidskurs hvor vi hjelper deg på veien til å bli godkjent gjennom revisjonsordningen til Stiftelsen Norsk Mat for å kunne bruke navn og logo, og dermed øke kvaliteten på tilbudet ditt. Kvalitet er imidlertid ikke nok, tilbudet må også tilpasses et marked, og det må være forutsigbart. Dette blir også viktige temaer i kurset.

Avsluttet
6.4. 2022 kl. 15 - 20

Sted: Aaraas gård i Nittedal (Årosveien 307, 1480 Slattum)

Arrangør: Statsforvalteren i Oslo og Viken Målgruppe: Nye og etablerte Inn på tunet-tilbydere innen demensomsorg. Påmelding og program hos Statsforvalteren i Oslo og Viken

Avsluttet