kurs og arrangementer

Aktiviteter for barn og unge 2024
ferie-og-fritidsaktiviteter - barn og unge

Oversikt over Inn på tunet- gårder som tilbyr ulike aktiviteter for barn og unge i deres lokalsamfunn i 2024

Støttet av Barne- og ungdomsdirektoratet

Tidligere og påbegynte Arrangementer

Tirsdag 7. mai 2024

Vi tilbyr nå oppfriskningskurs som er godkjent av Stiftelsen Norsk Mat. Kurset er utviklet av Røde Kors og er tilpasset Inn på tunet, med blant annet eksempler fra en IPT-gård.

For medlemsgårder er det krav til oppdatert førstehjelpskunnskap hvert annet år. For dere som har gjennomført fysisk kurs tidligere (det være seg i jobb, militæret, utdanning osv) kan digitalt kurs være en god måte å friske opp kunnskapen på.

Kurset er gratis for medlemsgårder i IPT Norge. Det er begrenset antall plasser og vi minner om at påmelding er bindende. Påmeldte deltakere som ikke benytter tildelt plass blir fakturert kr 1 000 siden vi ofte har venteliste og en annen heller kunne fått din plass. Husk at det må gjøres én påmelding for hver deltaker.

gjennomført
På Teams 29.04.24 kl. 19 -21

Hva gjør vi når krisen og ulykken først rammer? Gjennom godkjenningsordningen i KSL er det krav om at Inn på tunet-tilbyderen skal ha en beredskapsplan. Men hva er bra nok, hvilke punkter bør vi ha med, og hva krever KSL av bonden? Og når først ulykken har skjedd, hva skjer etterpå? Dette vil vi sette fokus på denne temakvelden.

Velkommen til en spennende og viktig beredskapskveld.

Mer informasjon og program

Påmelding samme dag innen kl. 14

gjennomført
Jæren 23.04.24 10 - 14:30

For ansatte i kommunen som er nysgjerrige på om Inn på tunet gården kan være et supplerende velferdstjenestetilbud i kommunen. Gårder som er i godkjenningsprosess, eller som lurer på om Inn på tunet kan være noe for dem.

Arrangør er Inn på tunet Norge SA – region Agder og Rogaland og Statsforvalteren i Rogaland. Arrangementet er gratis.

gjennomført
Torsdag 18. april 2024

Vi tilbyr nå oppfriskningskurs som er godkjent av Stiftelsen Norsk Mat. Kurset er utviklet av Røde Kors og er tilpasset Inn på tunet, med blant annet eksempler fra en IPT-gård.

For medlemsgårder er det krav til oppdatert førstehjelpskunnskap hvert annet år. For dere som har gjennomført fysisk kurs tidligere (det være seg i jobb, militæret, utdanning osv) kan digitalt kurs være en god måte å friske opp kunnskapen på.

Kurset er gratis for medlemsgårder i IPT Norge. Det er begrenset antall plasser og vi minner om at påmelding er bindende. Påmeldte deltakere som ikke benytter tildelt plass blir fakturert kr 1 000 siden vi ofte har venteliste og en annen heller kunne fått din plass. Husk at det må gjøres én påmelding for hver deltaker.

gjennomført
Bergen &
Førde
15. mars

Vi ønsker alle etablerte og fremtidige IPT- gårder velkomne!

Bergen Scandic Ørnen, Lars Hilles gate 18 Førde Scandic Sunnfjord, Storehagen 2

gjennomført
Scandic Hell 7.-8. mars

I samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning (NLR) arrangerer vi et Inn på tunet kurs for dere som vil bli Inn på tunet (IPT) tilbydere. Lær om veien til å bli IPT godkjent, få faglig påfyll og noen «verktøy i kassa», i tillegg til nettverk med andre Inn på tunet tilbydere.

gjennomført
Teams: 07.03.24 11:30 - 13

Statsforvalteren i Oslo og Viken inviterer til webinar om Inn på tunet i skolen.

Inn på tunet kan være et tilbud for dem som ikke ønsker å delta i et ordinært dagaktivitetstilbud, og vil derfor kunne være et supplement til kommunes øvrige tjenestetilbud. Aktiviteter på en gård er varierte og oppleves av mange som gode og meningsfylte. En dag på gården inneholder både sosiale og fysiske aktiviteter som gir kognitivt stimulans, i et godt felleskap og med mye frisk luft.

gjennomført
Teams: 14.02.24 14 - 15.30

Statsforvalteren i Oslo og Viken inviterer til webinar om Inn på tunet i skolen.

Inn på tunet-tilbudet er et tiltak for å sikre elever god tilpasset opplæring. Elevene får mulighet til å delta i arbeid og aktiviteter på gården, som kan kobles til kompetansemål i læreplanene for fag. Inn på tunet-gårdene kan være gode læringsarenaer for hele klasser og grupper med allmennpedagogiske læringsmål. Det kan også være et godt tiltak for elever med enkeltvedtak om spesialundervisning.

gjennomført
Teams 30. jan kl. 20 – 21
bruker- og veiledningskveld i dokumentløsningen/LDLA

LDLA er det systemet vi bruker til deling av dokumenter med dere, men også når vi sender ut avtaler til signering. Systemet er trygt, sikkert og ivaretar personvernlovgivningen. Denne medlemskvelden blir praktisk rettet hvor vi kommer til å vise hvor man kan finne timelistemaler, andelsbrev mm, samt hvordan laste opp filer. Vi legger opp til en kveld hvor det er rom for dialog og spørsmål. Har du allerede noe du lurer på, send gjerne inn spørsmålet i forkant.

gjennomført
Dato: 18. jan 2024

For medlemsgårder er det krav til oppdatert førstehjelpskunnskap hvert annet år. For dere som har gjennomført fysisk kurs tidligere (det være seg i jobb, militæret, utdanning osv) kan digitalt kurs være en god måte å friske opp kunnskapen på.

I regi av Røde Kors tilbyr vi oppfriskningskurs som er godkjent av Stiftelsen Norsk Mat. Kurset er utviklet av Røde Kors og er tilpasset Inn på tunet, med eksempler også fra en IPT-gård.

Kurset er gratis for medlemsgårder i IPT Norge. Det er begrenset antall plasser og vi minner om at påmelding er bindende. Påmeldte deltakere som ikke benytter tildelt plass blir fakturert kr 1 000 siden vi ofte har venteliste og en annen heller kunne fått din plass.

gjennomført
Aktiviteter for barn og unge 2023

Oversikt over Inn på tunet- gårder som tilbyr ulike aktiviteter for barn og unge i deres lokalsamfunn i 2023

Støttet av Barne- og ungdomsdirektoratet

Gårdstreff for voksne 2023

Oversikt over Inn på tunet-gårder som tilbyr gårdstreff for voksne

Støttet av Helsedirektoratet

gjennomført
På Teams 9. januar kl.19.30 – 21.00

Er du nysgjerrig på hva Inn på tunet er? Eller kanskje går du med tanker om å tilby dette på egen gård?

Velkommen til en uforpliktende inspirasjonskveld om Inn på tunet-konseptet.

Møtet holdes på digitalt på Teams, er åpent for alle og gratis.

gjennomført
7. nov - 30 nov

EIERMØTER I INN PÅ TUNET NORGE SA 2023

gjennomført
Teams: 20. nov 13:15-15

Hvordan kan gården som arena og Inn på tunet (IPT) bidra til å forebygge utenforskap og bedre psykisk helse blant barn og unge?

I anledning Bærekraftsuka arrangerer Statsforvalteren webinar om Inn på tunet for å synliggjøre de muligheter gården kan tilby barn og unge.

Avsluttet
Dato: 20. nov 2023

Vi tilbyr nå oppfriskningskurs som er godkjent av Stiftelsen Norsk Mat. Kurset er utviklet av Røde Kors og er tilpasset Inn på tunet, med blant annet eksempler fra en IPT-gård.

For medlemsgårder er det krav til oppdatert førstehjelpskunnskap hvert annet år. For dere som har gjennomført fysisk kurs tidligere (det være seg i jobb, militæret, utdanning osv) kan digitalt kurs være en god måte å friske opp kunnskapen på.

Kurset er gratis for medlemsgårder i IPT Norge, vi har begrenset antall plasser per kurs og ber dere merke at påmelding er bindende. Påmeldte deltakere som ikke benytter tildelt plass blir fakturert kr 1 000,-. Dette fordi vi som regel har venteliste på kursene og en annen da kunne fått din plass hvis du ikke kan benytte den selv.

Avsluttet
6. nov kl.12.00 - 14.00

LOKAL DEMENSOMSORG OG LIVSGLEDE FOR ET ALDERSVENNLIG SAMFUNN

Livsglede for Eldre, Norges Bondelag og Inn på tunet Norge SA

Avsluttet
På Teams 30. okt 19.00 – 21.00

Velkommen til en spennende temakveld om skole som Inn på tunet-tilbud. Vi har fått med oss Statsforvalteren i Nordland som har vært en aktiv bidragsyter til den nye veilederen. De har også jobbet de siste 2 årene med pilotprosjekt rettet mot kommunene og skolene i Nordland. Vi har også med oss en erfaren skoletilbyder som vil fortelle og inspirere oss basert på eget tilbud på gården. Siste halvdel av kvelden vil vi få presenterte aktuell forskning rundt skole og IPT fra NORCE.

Avsluttet
Dato: 25. oktober 2023

Vi tilbyr nå oppfriskningskurs som er godkjent av Stiftelsen Norsk Mat. Kurset er utviklet av Røde Kors og er tilpasset Inn på tunet, med blant annet eksempler fra en IPT-gård.

For medlemsgårder er det krav til oppdatert førstehjelpskunnskap hvert annet år. For dere som har gjennomført fysisk kurs tidligere (det være seg i jobb, militæret, utdanning osv) kan digitalt kurs være en god måte å friske opp kunnskapen på.

Kurset er gratis for medlemsgårder i IPT Norge, vi har begrenset antall plasser per kurs og ber dere merke at påmelding er bindende. Påmeldte deltakere som ikke benytter tildelt plass blir fakturert kr 1 000,-. Dette fordi vi som regel har venteliste på kursene og en annen da kunne fått din plass hvis du ikke kan benytte den selv.

Avsluttet
Dato: 17. oktober 2023

Vi tilbyr nå oppfriskningskurs som er godkjent av Stiftelsen Norsk Mat. Kurset er utviklet av Røde Kors og er tilpasset Inn på tunet, med blant annet eksempler fra en IPT-gård.

For medlemsgårder er det krav til oppdatert førstehjelpskunnskap hvert annet år. For dere som har gjennomført fysisk kurs tidligere (det være seg i jobb, militæret, utdanning osv) kan digitalt kurs være en god måte å friske opp kunnskapen på.

Kurset er gratis for medlemsgårder i IPT Norge, vi har begrenset antall plasser per kurs og ber dere merke at påmelding er bindende. Påmeldte deltakere som ikke benytter tildelt plass blir fakturert kr 1 000,-. Dette fordi vi som regel har venteliste på kursene og en annen da kunne fått din plass hvis du ikke kan benytte den selv.

Avsluttet
Hamar 19.-20.okt

I samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning (NLR) arrangerer vi et Inn på tunet kurs for dere som vil bli Inn på tunet (IPT) tilbydere. Lær om veien til å bli IPT godkjent, få faglig påfyll og noen «verktøy i kassa», i tillegg til nettverk med andre Inn på tunet tilbydere.

Avsluttet
På Teams 4. sept kl.19:30-21

Er du nysgjerrig på hva Inn på tunet er? Eller kanskje går du med tanker om å tilby dette på egen gård?

Velkommen til en uforpliktende inspirasjonskveld om Inn på tunet-konseptet.

Møtet holdes på digitalt på Teams, er åpent for alle og gratis.

Avsluttet
Nettbasert konferanse 29. august kl. 12-14

Lær mer om Inn på tunet og gården som alternativ arena innen utdanning, omsorg, arbeidstrening og integrering. Hør erfaringer fra ulike tilbud rundt i landet og få råd om oppstart, samarbeid og utvikling.

Avsluttet
Sofaprat 15.08.23 kl. 12:30

Livsglede for eldre har invitert Hege Lindstrøm, daglig leder Inn på tunet Norge SA, til en kort sofaprat om hvordan dagtilbud for hjemmeboende personer med demens bidrar til livskvalitet og til å bo lengre og bedre hjemme.

Samtalen blir strømmet.

Avsluttet
IPT-Seminar 15.08 2023 16 - 18:30

Hvordan kan landbruket bidra til å minske utenforskap i dagens Norge?

Arrangør: Norges Bondelag, Inn på tunet Norge SA, Statsforvalteren i Agder

Avsluttet
Webinar 25. april kl. 9 - 11

Få innblikk i korleis aktivitetstilbod på gard kan sjå ut! Aktuell målgruppe er tilsette og folkevalde i kommunen, IPT tilbydere

Arrangør: Statsforvalteren i Rogaland

Avsluttet
Kursstart 17. april

Kurset går over fire mandager og gjennomføres digitalt. Det passer for deg som ønsker å starte IPT på gården. Dette er et arbeidskurs hvor vi hjelper deg på veien til å bli godkjent gjennom revisjonsordningen til Stiftelsen Norsk Mat for å kunne bruke navn og logo, og dermed øke kvaliteten på tilbudet ditt. Kvalitet er imidlertid ikke nok, tilbudet må også tilpasses et marked, og det må være forutsigbart. Dette blir også viktige temaer i kurset. Påmeldingsfrist 12. april.

Avsluttet
Dato: 23. mars 2023

Vi tilbyr nå oppfriskningskurs som er godkjent av Stiftelsen Norsk Mat. Kurset er utviklet av Røde Kors og er tilpasset Inn på tunet, med blant annet eksempler fra en IPT-gård.

For medlemsgårder er det krav til oppdatert førstehjelpskunnskap hvert annet år. For dere som har gjennomført fysisk kurs tidligere (det være seg i jobb, militæret, utdanning osv) kan digitalt kurs være en god måte å friske opp kunnskapen på.

Kurset er gratis for medlemsgårder i IPT Norge, vi har begrenset antall plasser per kurs og ber dere merke at påmelding er bindende. Påmeldte deltakere som ikke benytter tildelt plass blir fakturert kr 1 000,-. Dette fordi vi som regel har venteliste på kursene og en annen da kunne fått din plass hvis du ikke kan benytte den selv.

Avsluttet
På Teams 27. mars 19.00 – 21.00

På inn på tunet-gårdene er ofte gårdens dyr en naturlig del av tilbudene hvor barn, voksne og eldre får ta del i stell og kos. Dette er fine rammer for mestring og positive opplevelser. Samtidig som vi skal gi deltagerne gode opplevelser er det viktig med fokus på dyrets grunnleggende behov, etikk og egenverdi. Vi må også forholde oss til krav fra omverden (lover og forskrifter som regulerer dyrehold og produksjoner, KSL mm). Denne kvelden ønsker vi å sette fokus på dyrevelferd i Inn på tunet-tilbud og har fått med oss to gjeste-innledere fra Stiftelsen Norsk Mat.

Avsluttet
Dato: 20. februar 2023

Vi tilbyr nå oppfriskningskurs som er godkjent av Stiftelsen Norsk Mat. Kurset er utviklet av Røde Kors og er tilpasset Inn på tunet, med blant annet eksempler fra en IPT-gård.

For medlemsgårder er det krav til oppdatert førstehjelpskunnskap hvert annet år. For dere som har gjennomført fysisk kurs tidligere (det være seg i jobb, militæret, utdanning osv) kan digitalt kurs være en god måte å friske opp kunnskapen på.

Kurset er gratis for medlemsgårder i IPT Norge, vi har begrenset antall plasser per kurs og ber dere merke at påmelding er bindende. Påmeldte deltakere som ikke benytter tildelt plass blir fakturert kr 1 000,-. Dette fordi vi som regel har venteliste på kursene og en annen da kunne fått din plass hvis du ikke kan benytte den selv.

Avsluttet
Dato: 25. januar

Vi tilbyr nå oppfriskningskurs som er godkjent av Stiftelsen Norsk Mat. Kurset er utviklet av Røde Kors og er tilpasset Inn på tunet, med blant annet eksempler fra en IPT-gård. Kurset er gratis for medlemsgårder i IPT Norge og Nordland, vi har begrenset antall plasser per kurs og ber dere merke at påmelding er bindende. Påmeldte deltakere som ikke benytter tildelt plass blir fakturert kr 1 000,-. Dette fordi vi som regel har venteliste på kursene og en annen da kunne fått din plass hvis du ikke kan benytte den selv.

Avsluttet
Kursstart 9. januar

Kurset går over fire mandager og gjennomføres digitalt. Det passer for deg som ønsker å starte IPT på gården. Dette er et arbeidskurs hvor vi hjelper deg på veien til å bli godkjent gjennom revisjonsordningen til Stiftelsen Norsk Mat for å kunne bruke navn og logo, og dermed øke kvaliteten på tilbudet ditt. Kvalitet er imidlertid ikke nok, tilbudet må også tilpasses et marked, og det må være forutsigbart. Dette blir også viktige temaer i kurset.

Avsluttet
Kvelds-webinar 08.12. 2022

Barnevernsreformen, også kalt oppvekstreformen, har som mål at flere utsatte barn og familier skal få den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt. For å greie dette trengs en målrettet, tverrfaglig innsats. Vi må styrke laget rundt barnet og familien. Kan Inn på tunet ha en rolle her? Aktuell målgruppe er Inn på tunet-tilbydere og andre interesserte.

Arrangør: Oppvekst- og velferdsavdelingen og Landbruksavdelingen hos statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid med Inn på tunet Norge SA

Avsluttet
Dato: 30. november

Vi tilbyr nå oppfriskningskurs som er godkjent av Stiftelsen Norsk Mat. Kurset er utviklet av Røde Kors og er tilpasset Inn på tunet, med blant annet eksempler fra en IPT-gård. Kurset er gratis for medlemsgårder i IPT Norge og Nordland, vi har begrenset antall plasser per kurs og ber dere merke at påmelding er bindende. Påmeldte deltakere som ikke benytter tildelt plass blir fakturert kr 1 000,-. Dette fordi vi som regel har venteliste på kursene og en annen da kunne fått din plass hvis du ikke kan benytte den selv.

Avsluttet
07. - 11. november 2022

Lær av erfaringene fra Inn på tunet-løftet og arbeidet i de utvalgte pilotfylkene. Sluttkonferanser i uke 45. Hver pilot vil ha hvert sitt webinar - som vil være åpne for alle.

Arrangør: Statsforvalterne i Nordland, Møre og Romsdal, Vestland og Oslo og Viken

Avsluttet
13. - 14. oktober 2022

Norges Bondelag og Inn på tunet Norge SA på Thon Hotel Oslo Airport, Gardemoen Samlingen passer for alle som arbeider med velferdstjenester fra landbruket, Inn på tunet, og ønsker faglig påfyll samt muligheten for erfaringsdeling og mingling med andre tilbydere.

Avsluttet
Kursstart 29. august

Kurset går over fire mandager og gjennomføres digitalt. Det passer for deg som ønsker å starte IPT på gården. Dette er et arbeidskurs hvor vi hjelper deg på veien til å bli godkjent gjennom revisjonsordningen til Stiftelsen Norsk Mat for å kunne bruke navn og logo, og dermed øke kvaliteten på tilbudet ditt. Kvalitet er imidlertid ikke nok, tilbudet må også tilpasses et marked, og det må være forutsigbart. Dette blir også viktige temaer i kurset.

Avsluttet
6.4. 2022 kl. 15 - 20

Sted: Aaraas gård i Nittedal (Årosveien 307, 1480 Slattum)

Arrangør: Statsforvalteren i Oslo og Viken Målgruppe: Nye og etablerte Inn på tunet-tilbydere innen demensomsorg. Påmelding og program hos Statsforvalteren i Oslo og Viken

Avsluttet