IPT-seminar på arendalsuka

Hvordan kan det aktive landbruket bidra til å minske utenforskapet i dagens Norge?