Velkommen til nytt kurs høsten 2023! Hvordan bli Inn på tunet-tilbyder?

I samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning (NLR) arrangerer vi et Inn på tunet kurs for dere som vil bli Inn på tunet (IPT) tilbydere. Vi ønsker å bidra til at ditt tilbud blir IPT godkjent ved å lære deg veien dit. Vi har lagt opp til et kurs som skal gi deg faglig påfyll og noen «verktøy i kassa», men også nettverk med andre Inn på tunet tilbydere. Kurset avholdes over 2 dager på Hamar, i NLRs lokaler på Stensby torsdag 19. oktober og fredag 20.oktober. Det blir felles middag på Scandic Hamar første kurskveld.


I forkant av kurset arrangerer vi en kick-off kveld på Teams mandag 9. oktober. Her gir vi dere en kort innføring i IPT tjenestekonseptene, dere får høre litt om hvordan det er å drive som tilbyder, litt om Bondelagets Inn på tunet-skole og godkjenningsprosessen. Avslutningsvis blir det kort info om kursprogrammet på Hamar.


Uavhengig av om du får blitt med på Kick-off møtet på Teams anbefaler vi å sette av tid til å gjennomføre Inn på tunet-skolen før kursstart. Denne har en beregnet tidsbruk på 4 timer. Nedenfor finner du en utfyllende plan for de to kursdagene.


Ta kontakt hvis dere lurer på noe.

Siv Bjørkedal-Åsvestad; 951 41 012, siv.asvestad@innpatunet.no

Linn Thorud; 977 45 586, linn.thorud@nlr.no

Påmeldingsfrist 10. september.          Begrenset antall plasser.

KURSPLAN:

Forberedelser til kurs på Hamar 19. og 20. oktober
  1. Kick-off kveld mandag 9.oktober på Teams. 
  2. Les gjennom veien til godkjenning – «KSL godkjenningen»
  3. Gjennomføre Inn på tunet-skolen med fire moduler (beregnet tidsbruk 4 timer). Inn på tunet- skolen (IPT-skolen) er et kompetanseprogram som er utviklet i samarbeid mellom Norges Bondelag, Stiftelsen Norsk Mat, Innlandet fylkeskommune, Norsk Landbruksrådgiving og Høgskolen i Innlandet. Nettressursene skal bidra til å gi en grunnleggende forståelse av hva Inn på tunet er, hvilke muligheter det kan gi og hva som kreves for å etablere en slik virksomhet.

Litt om teams:

Kick-off kvelden foregår på Teams sin plattform. Det er viktig at du har tilgang til en datamaskin når du deltar, da deltakelse fra telefon ikke vil fungere. Videre anbefales å laste ned Teams-app på datamaskinen. Hvis du må bruke nettleser (ikke app) så benytt Google Chrome.

program:


Første kursdag torsdag 19. oktober kl. 09.00 – 18.00

09.00 – 09.30    Registrering, kaffe. Linn Thorud og Siv Bjørkedal-Åsvestad

09.30 – 10.00    Presentasjon og velkommen.

Deltakernes forventninger til kurset. Linn Thorud og Siv Bjørkedal-Åsvestad

10.00 – 10.45  «Inn på tunet – en verden av muligheter»  Inn på tunet-konseptene og krav til tilbyder. Marked – og kjøpsadferd hos våre kunder. Hege Lindstrøm

10.45 –11.00      Pause                                                              

11.00 – 12.00 «Veien til godkjenning» Fra start til mål – registrering, egenrevisjon, prosess og godkjenning som Inn på tunet-gård. Bjørn Hvaleby – Fagsjef KSL, Stiftelsen Norsk Mat

12.00 – 13.00    Lunsj                                                               

13.00 – 14.45  ”Godkjent Inn på tunet – HMS og kvalitet” HMS-arbeid, generelt, krav til systematikk, mål og innhold. Noe gruppearbeid. Linn Thorud

14.45 – 15.00   Pause

15.00 – 16.30   ”Salg av tjenestene” Kontrakter og prissetting. Forsikringer. Forretningsmodell og organisering av tilbudet. Oppgave – prissetting. Hege Lindstrøm

16.30 – 16.45    Pause med servering                                                              

16.45 – 18.00. ”Meg som tilbyder” Etiske vurderinger og profesjonalitet. Diskusjonsoppgaver- etiske problemstillinger. Linn Thorud

Middag på Scandic Hamar kl. 19.30


Andre kursdag fredag 20. oktober kl. 09.00 – 15.30

09.00 – 10.30 «Sikkerhet og beredskap i IPT» Kartlegging – risikovurdering – tiltak –beredskap. Linn Thorud

10.30 – 10.45  Pause

10.45 – 12.00 Kartlegging og risikovurderinger i eget tilbud – gruppearbeid. Linn Thorud og Siv Bjørkedal-Åsvestad

12.00 – 13.00 Lunsj

13.00 – 14.15 ”Godkjent Inn på tunet”  Presentasjoner i plenum, basert på dagens gruppearbeid.  Mål, risikovurderinger, tiltak. Siv Bjørkedal-Åsvestad og Hege Lindstrøm

14.15 – 15.30   «Veien videre, de gode hjelperne og meg som tilbyder» Oppsummering, diskusjon og evaluering. Siv Bjørkedal-Åsvestad og Hege Lindstrøm

KURSHOLDERE:

Linn thorud

Fagleder og HMS rådgiver i Norsk Landbruksrådgivning Innlandet

Linn Thorud har 22 års erfaring som HMS rådgiver innen landbruk i Trøndelag, Gudbrandsdalen og de siste årene på Hedmarken. Hun har hele den tiden holdt ulike kurs og foredrag om HMS i landbruket både i tradisjonelt landbruk, men også for de som bruker gården til Inn på tunet virksomhet. Linn er utdannet innen husdyrfag og har selv hatt sauehold på sitt småbruk i Elverum. I dag er det noen høner, et par katter og fuglehund på bruket. Hun er opptatt av hvor viktig Inn på tunet er for de som benytter tilbudet og at de kommer til en gård der sikkerheten og kvaliteten er høyt prioritert.

Siv Bjørkedal-Åsvestad

Rådgiver i Inn på tunet Norge SA

Har flere års erfaring med jobber innenfor HMS, rådgiving og tilsyn. Siv har bakgrunn som sykepleier med en master i folkehelse. Siv har god kjennskap til IPT da hun har bakgrunn fra gård og jobber en dag i uka i et Inn på tunet-tilbud som er knyttet opp mot rus og psykisk helse. Siv er opptatt av at Inn på tunet tilbud skal være meningsfullt for brukeren og sette mestring, livsglede og gode opplevelser i sentrum.

 

Hege Lindstrøm

Daglig leder Inn på tunet Norge SA

Hege Lindstrøm, daglig leder Inn på tunet Norge SA. Sammen med aktive medlemsgårder og ansatte har hun bidratt til å bygge opp et landsdekkende samvirkeforetak som bidrar til at gårdene styrker sine markedsmuligheter, driver felles utviklingsarbeid og synliggjør tjenestene. Hege har praktisk erfaring i å bygge opp et tilbud med bruk av gårdens materielle og menneskelige ressurser, gjennom arbeid med Inn på tunet på egen gård og som rådgiver til andre gårder. Hun har et godt nasjonalt nettverk på området og har vært leder av Norges bondelag sitt Inn på tunet- utvalg.

 

Praktiske opplysninger

NÅR: 19. og 20. oktober 2023

HVOR: Hamar. NLR sine lokaler på Stensby. Furnesvegen 223, 2319 Hamar

PRIS:   

Mulige alternativer og pris (med/uten overnatting):

  • 2 dagers kurs inkl. lunsj begge dager. Pris: kr 3 300,-
  • 2 dagers kurs inkl. lunsj begge dager og middag torsdag kveld (3 retters på Scandic Hamar). Pris: kr 3 800,- 
  • 2 dagers kurs inkl. lunsj begge dager, middag torsdag kveld (3 retters på Scandic Hamar), overnatting på Scandic Hamar torsdag til fredag. Pris: kr 4 800,- 

Faktura sendes ut i forkant.

Påmeldingsfrist 10. september.          Begrenset antall plasser.

SPØRSMÅL kan rettes til:

Siv Bjørkedal-Åsvestad: 951 41 012, siv.asvestad@innpatunet.no eller

Linn Thorud: 977 45 586, linn.thorud@nlr.no