Livsglede for eldre gjennom Inn på tunet

Livsglede for Eldre og Inn på tunet Norge SA har samarbeidet om et nytt mikrokurs – kurset lærer oss om hvordan Inn på tunet bidrar til livsglede for eldre for personer med demens og kognitiv svikt.

Både Livsglede for Eldre og Inn på tunet Norge jobber med eldre mennesker som målgruppe, og begge virksomheter har som ambisjon å bidra til mer livsglede, mestring og flere gode aktiviteter og øyeblikk for eldre samt økt frivillighet og generasjonsmøter rettet mot eldre på og utenfor institusjon.

Livsglede for Eldre er en ideell stiftelse som bidrar til å skape meningsfulle hverdager for eldre. Livsgledehjem er en nasjonal sertifiseringsordning og et kvalitetsstempel for institusjoner der eldre bor, som sikrer at beboerne får individuelle aktiviteter og gode dager. Gjennom standarder knyttet til livsgledehjem blir tiltakene en naturlig del av hverdagen. Livsgledehjemmene legger bestemte kriterier til grunn og blant disse er kontakt med dyr og årstidstilknytting naturlig å se i sammenheng med aktive gårdsbruk rundt om i landet.

Inn på tunet Norge SA er et samvirkeforetak som eies av Inn på tunet (IPT)-gårder over hele landet. Gårdene benytter en nasjonal godkjennings- og kvalitets ordning for å kunne kalle seg IPT-gård. Gårder i Norge har alltid vært naturlige arenaer for sosialt felleskap, meningsfylte oppgaver, kontakt med dyr og natur. Det gis ulike tilbud til barn og skoleelever, mennesker som er utenfor arbeidslivet samt er etablerte dagtilbud til hjemmeboende personer med demens. Videre deltar gårdene i arbeidet med å forebygge ensomhet gjennom at gårder over hele landet har åpnet tunene for både unge og eldre. Det er etablert samarbeid med frivillige aktører i gjennomføring av en del tilbud.