Kurs for nye Inn på tunet-tilbydere vår 2023

Pris: kr 2 400,- per deltaker

Sted: Teams, digital gjennomføring  

Mandag 17. april

kl. 18:00 - 21:00

Mandag 24. april

kl. 17:00 - 21:00

Mandag 8. mai

kl. 17:00 - 21:00

Mandag 15. mai

kl. 17:00 - 21:00

Første kursdag åpner vi kl 17:15, for de som eventuelt er usikre på Teams som kursplattform.

 Påmeldingsfrist 12. april. Begrenset antall plasser.

Kurset passer for deg som ønsker å starte IPT på gården. Dette er et arbeidskurs hvor vi hjelper deg på veien til å bli godkjent gjennom revisjonsordningen til Stiftelsen Norsk Mat for å kunne bruke navn og logo, og dermed øke kvaliteten på tilbudet ditt. Kvalitet er imidlertid ikke nok, tilbudet må også tilpasses et marked, og det må være forutsigbart. Dette blir også viktige temaer i kurset.

Kurset arrangeres av Inn på tunet Norge SA i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving.

Mål med kurset:

  • Tilbyder, kjøper og bruker skal være sikre på at kvalitet og trygghet på gården er ivaretatt på best mulig måte.
  • Få god kjennskap til Stiftelsen Norsk Mat sitt kvalitetssystem for IPT. Kunne bygge opp og bruke kvalitetssystemet som dokumentasjons- og arbeidsverktøy.
  • Få økt kunnskap om systematisk HMS-arbeid.
  • Få kunnskap om ulike Inn på tunet- konsept, hvilke tjenester kan man levere og hvilke krav stilles.
  • Få økt bevissthet om marked og kjøpsadferd hos kundene.
  • Få kunnskap om prissetting og kontraktskriving, forretningsmodell og organisering.
  • Ha god forståelse av etiske og moralske utfordringer ved eget tilbud, og bevissthet på egen rolle.
For best mulig utbytte av kurset bør deltakeren gjennomføre Inn på tunet- skolen (medregnet tidsbruk 4 timer).
 
Inn på tunet- skolen gir en grunnleggende forståelse av hva Inn på tunet er, hvilke muligheter det kan gi og hva som kreves for å etablere en slik virksomhet. 
 
I forkant av første samling vil alle deltakere inviteres inn til en Teamsgruppe hvor samlingene gjennomføres, og alt kursmateriale vil bli lagt ut. 
 
Kurskveldene har fokus på samhandling og felles arbeid med godkjenningsordningen, samt en del innlegg.
 
Gruppearbeid blir brukt som arbeidsmetode både under kurskveldene og imellom kveldene. 
 
Kurset har en varighet på 15 timer inkludert gruppearbeid. 
 
 

KURSHOLDERE:

Linn Thorud

Fagleder og HMS rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Innlandet.

Arne Hatløy

Regionansvarlig Inn på tunet Norge SA

Linn Thorud har 20 års erfaring som HMS rådgiver innen landbruk i Trøndelag, Gudbrandsdalen og de siste årene på Hedmarken. Hun har hele den tiden holdt ulike kurs og foredrag om HMS i landbruket både i tradisjonelt landbruk, men også for de som bruker gården til Inn på tunet virksomhet. Linn er utdannet innen husdyrfag og har selv hatt sauehold på sitt småbruk i Elverum. I dag er det noen høner, et par katter og både gjeterhund og fuglehund på bruket. Hun er opptatt av hvor viktig Inn på tunet er for de som benytter tilbudet og at de kommer til en gård der sikkerheten og kvaliteten er høyt prioritert.

Arne Hatløy har mange års salgserfaring innen ulike bransjer, jobber i dag med salg av inn på tunet tjenester i Agder & Rogaland. Arne har god kunnskap om Inn på tunet gjennom daglig arbeid med gårder og marked. Har videre undervist på videregående skole, i matfag, salg og service.