kvalitetsordningen

Kun godkjente gårder får kalle seg Inn på tunet og kan selge tjenester under felles logo.
Stiftelsen Norsk Mat har ansvaret for å godkjenne IPT-tilbydere. For å bli godkjent må nødvendige HMS-krav være på plass. Videre må driverne av tilbudet vise god kunnskap om tilrettelegging, kjenne lover og regler innenfor tjenestetilbudene samt ha god kompetanse og personlig egnethet for de oppgavene de skal utføre. Godkjenningsordningen bygger på og er en del av Kvalitetssystem i Landbruket (KSL).
Utviklingen og videre drift av godkjenningsordningen gjøres i samarbeid mellom representanter for kjøpersiden, avtalepartene i landbruket, forsikringsbransjen, Landbrukets HMS-tjeneste og Stiftelsen Norsk Mat.

Kvalitetsikring

Godt å vite

Les om hvordan du går frem for å bli godkjent Inn på tunet-tilbyder.

Hva er INN PÅ TUNET?

Stiftelsen Norsk Mat har fått laget en animasjon som viser hva Inn på tunet er, hvilke ulike tilbud en Inn på tunet-gård kan ha og hvordan tilbudet blir kvalitetsikret gjennom Kvalitetssystem i landbruket - KSL.