Inn på tunet-tilbud

skole og oppvekst

Tune in på tunet ;SKOLE OG OPPVEKST

Bente og Joar på Vådal Nedre i Steinkjer bidrar til positive skolehverdager. Dette er den andre i rekken av filmer om IPT som vi lager sammen med Norges Bondelag og journalist Eli Strand.

Særskilt tilrettelagt opplæring

Enkelte elever trenger å skifte miljø og har behov for en alternativ læringsarena. På gården kan det tilrettelegges etter den enkeltes behov. Her er det nye mennesker som ser deg på en annen måte. Å være sammen med dyr har en god og beroligende effekt på mennesker, og det fins nok av praktiske oppgaver som utfordrer og gir mestring når eleven lykkes.
Det er mye erfaring for at alternative opplegg, der elevens interesser og forutsetninger settes i fokus, bidrar til at eleven klarer resten av skoleuka på en bedre måte.

Vi tilbyr ulike opplegg på gård tilpasset elevens behov og utfordringer. Gården og skolen utarbeider oppleggene og justerer kursen under vegs. Grunnlaget er gårdens ressurser og elevens behov.
Evaluering: Opplegg og gjennomføring evalueres hvert halvår i møte mellom gården og skolen. Evalueringsrapporten følges opp med mål og innhold for gjennomføringen i neste planperiode.
Inn på tunet-gårdene driver allsidig landbruk med husdyr (ku, sau, gris), noen har høner og geiter. Ellers har gårdene ofte hund og katt, kanskje også kaniner og andre ”smådyr”. Gården og skolen utarbeider sammen undervisningsopplegg knyttet til årstidene og naturlige arbeidsoppgaver på gården.

Gården som pedagogisk ressurs (GSPR)

– allmennpedagogiske opplegg

På gården er det praktiske aktiviteter og arbeidsoppgaver som er nære og konkrete. Kunnskap og erfaringer som elevene får, kan senere brukes som ”knagger” til teorien som gjennomgås i klasserommet. De praktiske oppleggene integrerer flere skolefag og trener grunnleggende ferdigheter – uten at det står matte eller norsk på timeplanen. Eksempler på opplegg:
• Kua - melkeproduksjon, stell i melkefjøset, kalven, lage mat av melk
• Sauen - lamming, lammenes utvikling gjennom sommeren, bruk av kjøtt og ull
• Bjørka - lære om løvtrær, plantefarging, kunstoppgaver, hva brukes bjørka til?
• Julegrisen - partere slakt, lære om grisen, leverpostei, blodpannekaker
• Fra tre til fuglekasse - lære om skog, hogge et tre, materialer, snekre fuglekasser, plante nye trær, lære om livet i skogen

• Hagen vår - opparbeide en grønnsakshage, så, plante, høste, lage høsttakkefest.
• Høna og egget - lære om høner og eggproduksjon, lage mat med egg, …
• Kulturlandskapet vårt - beitedyrenes betydning, stell av beiter, gjerding, seterliv, følge dyr på beite, …
Gårdbrukeren utarbeider oppleggene sammen med klassens lærere. Aktivitetene trener samarbeid, gir mestring og felles opplevelser, tilhørighet til lokalsamfunnet med kultur, historie og tradisjoner, og forståelse for sammenhenger.

Se IPT informasjonsfilm der vi får møte Tore Vangen ved Tingvoll vidaregåande skole. Ein dag i veka får han kjenne meistring, læring og trivsel hos Inn på tunet-tilbydar Stall Stølan. Filmen er produsert av Statsforvalteren i Møre og Romsdal