Inn på tunet Norge SA - medlemstilbud

medlem hos oss

Ny inn på tunet-gård?

Inn på tunet- samvirke skal styrke gårdenes mulighet til å selge Inn på tunet- tjenester. Vi etablerer god kjennskap til markedet i din region, og markedsfører og formidler tjenester for medlemsgårdene. I tillegg bidrar vi til medlemsgårdenes faglige utvikling og har en nettverksfunksjon. Som eier av samvirkene er gårdene styrende for utviklingen av bedriften. Om du ønsker å vite mer eller vil ha hjelp på veien til å bli Inn på tunet- gård så ta gjerne kontakt. Du er velkommen til å ta kontakt enten du driver en stor eller liten gård. Det viktigste er at du ønsker å gi et godt tilbud og er opptatt av å gjøre en forskjell for andre mennesker, enten det være seg barn, ungdom eller voksne.

Du vil informasjon og tilbud om en uforpliktende samtale. Denne første praten er også viktig for å kartlegge om dette er noe for deg og din gård, sammen finner vi veien videre.

Tilbud til medlemsgårder:

Markedsføring

-Utarbeider presentasjon av gården på hjemmesiden

-Gården blir markedsført som en del av samvirkets tilbud

Avtaleprosess med kjøper

– Deltar i forhandlinger, salgsmøter etter behov

– Følger med på DOFFIN (offentlige anbud)

– Utarbeider avtaler/tilbud/anbud sammen med gårdbruker

Administrasjon

– Utarbeider fakturagrunnlag/timelister som gårdbruker benytter

– Fakturerer og følger opp utestående fordringer

– Avregner gårdbruker

– Kan ordne vikargård ved behov

Kompetanseheving

– Tilbyr medlemssamlinger i egen regi 1-2 ganger per år

– Arrangerer tema, fagdager og driftsrettede kurs

– Vise initiativ til felles deltakelse på andres kurs/konferanser

– Tilbud om veiledning, blandt annet knyttet til godkjenningsprosessen

– Dekking av deler eller hele kursavgiften ved utvalgte kurs

Nettverk

– Samtalepartner for gårdbrukerne (medlemmene)

– Felles samlinger gir mulighet for diskusjon av felles utfordringer og muligheter