Inn på tunet Norge SA - medlemstilbud

medlem hos oss

Ny inn på tunet-gård?

Inn på tunet-samvirket skal styrke gårdenes mulighet til å selge Inn på tunet-tjenester.
I samarbeid etablerer vi god kjennskap til ditt lokale marked. Vi markedsfører og formidler tjenester for medlemsgårdene. I tillegg bidrar vi til medlemsgårdenes faglige utvikling og har en nettverksfunksjon. Som medeiere av samvirket er gårdene styrende for utviklingen av bedriften.
Om du ønsker å vite mer eller vil ha hjelp på veien til å bli Inn på tunet-gård så ta gjerne kontakt. Du er velkommen til å ta kontakt enten du driver en stor eller liten gård. Det viktigste er at du ønsker å gi et godt tilbud og er opptatt av å gjøre en forskjell for andre mennesker.
Du vil få informasjon og tilbud om en uforpliktende samtale. Denne første praten er også viktig for å kartlegge om dette er noe for deg og din gård, sammen finner vi veien videre.

Samvirket bidrar med

Markedsføring

– Utarbeider presentasjon av gården på hjemmesiden
– Gården blir markedsført som en del av samvirkets tilbud
– Tilgang til markedsføringsmateriell (brosjyrer, profilklær)

Avtaleprosess med kjøper

– Deltar i forhandlinger, salgsmøter etter behov

– Følger med på DOFFIN (offentlige anbud)

– Utarbeider avtaler/tilbud/anbud sammen med gårdbruker

Administrasjon

– Utarbeider fakturagrunnlag/timelister som gårdbruker benytter

– Fakturerer og følger opp utestående fordringer

– Avregner gårdbruker

Kompetanseheving

– Tilbyr medlemssamlinger 1-2 ganger per år
– Tilbud om veiledning, blandt annet knyttet til godkjenningsprosessen
– Digitale temakvelder om utvalgte tema innenfor IPT
– Tilbud om gratis, digitalt førstehjelpskurs tilpasset IPT
– Vi drifter fagnettverk innenfor de ulike tjenesteområdene
– Vi er oppdatert på og formidler aktuelle kurs og konferanser

Nettverk

– Samtalepartner for gårdbrukerne (medlemmene)

– Felles samlinger gir mulighet for diskusjon av felles utfordringer og muligheter

– Samtaleforum innenfor fagnettverkene, skole og demensomsorg

lurer du på hva et samvirke er?

SE FILMEN "HVA ER ET SAMVIRKE?" : utarbeidet av Norsk Landbrukssamvirke