Inn på tunet - tilbud

BARN OG FAMILE

Gårdshelger for barn

• Du bor på gården. Det er lite stress og bilkjøring.

• Det er faste grenser og klare rutiner.
• Du får nær kontakt med dyr og natur sammen med stabile voksne.
• Du øver på å mestre nye og uvante oppgaver.
• Du er fysisk aktiv i trygge omgivelser.

Gårdshelger for barn varer fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Her kommer barnet sammen med andre barn i grupper på 3 – 4, eller mindre grupper om ønskelig, og de deltar i de vanlige aktivitetene på gården. Barna opplever trygghet, fellesskap, mestring og trivsel på en ny arena.

Gården leverer rapport/evaluering til oppdragsgiver, og det arrangeres evalueringsmøter etter fastsatt plan.

Opplevelsestun – familieaktiviteter

Foresatte og barn kommer på gården fra et par timer til en hel dag. Barn og foresatte skal være sammen, gjøre ting sammen og kommunisere på en felles arena - mamma, pappa og barnet kan noe sammen.

Aktivitetsmulighetene på gården er mange, og følger naturlig årssyklus. Oppdragsgiver og Inn på tunet- gård fastsetter sammen individuelle mål og tiltak for familiene.

Fritidskontakt - gårdsaktivitet

Barn har behov for meningsfull og trygg aktivitet på ettermiddagstid, en eller flere dager i uka – etter barnehage, skole eller SFO. Aktivitetene tilpasses barnets behov, og kan inneholde

• Leksehjelp/snakke om dagen…
• Middag eller kveldsmat
• Aktiviteter sammen med dyr og stell av dyr
• Praktiske oppgaver i huset eller hagen
• Leik ute/inne
• Lesestund