Inn på tunet - tilbud

Demensomsorg

Tune in på tunet ;Demensomsorg

Tori og Jon Ivar på Skjerven gård i Oslo bidrar med å gi meningsfulle, trygge og gode dager for personer med demens.Dette er den femte i rekken av filmer om IPT som vi lager sammen med Norges Bondelag og journalist Eli Strand.

for personer med demens og kognitiv svikt

Gården er et miljø med dyr, natur og erindringsbilder som for mange virker kjent. Aktivitetene tilpasses brukernes funksjonsnivå og interesser. Her er det mange muligheter:

• Foring og stell av dyr, tid sammen med dyra.
• Turer langs stiene i skog og mark.
• Tur til uteplassen, grillhuset, gapahuken eller skogstua – sosialt samvær.
• Bygningene på gården inneholder mange gjenstander til erindringstrening.
• Hagearbeid, blomster, frukttrær, bærbusker, urtehagen, villplanter.
• Vedarbeid; hogge, klyve, stable.
• Handarbeid.
• Småsløyd i snekkerverkstedet.
• Baking og forberedelser til felles lunsj.
• Sang, musikk, dans.

Gjennom aktivitetene stimuleres brukeren til en aktiv og meningsfull hverdag. Det øker muligheten for å bo lenger hjemme og mestre de daglige gjøremålene bedre, og det trener evnen til å kommunisere med andre mennesker.

Tilbud kan arrangeres både etter bestilling fra offentlig helse- eller omsorgsavdeling, eller som et privat tilbud til aktivitet, trening/sosial stimulans eller avlastning.
Gården disponerer våningshus og driftsbygninger med husdyrrom, verksted, vedskjul, stabbur, hagen, kulturlandskapet og varierte naturmiljø.
Gården er en unik arena for aktivitet, opplevelser og sosialt fellesskap. Gårdsmiljøet har mange og varierte muligheter, og der er det trygge og engasjerte veiledere.
Inn på tunet-gårdene driver allsidig landbruk med husdyr, kjæledyr og planteproduksjon i hagen og på åker og eng eller i utmarka.
Gården tar vare på og videreformidler historie og tradisjoner.