Inn på tunet - tilbud

Demensomsorg

Tune in på tunet; Demensomsorg

Tori og Jon Ivar på Skjerven gård i Oslo bidrar med å gi meningsfulle, trygge og gode dager for personer med demens.
Dette er den femte i rekken av filmer om IPT som vi lager sammen med Norges Bondelag og journalist Eli Strand.

for personer med demens og kognitiv svikt

Gården er et miljø med dyr, natur og historier som for mange virker kjent. Aktivitetene tilpasses brukernes funksjonsnivå og interesser, for eksempel:
• Foring og stell av dyr, tid sammen med dyra.
• Turer i skog og mark.
• Tur til uteplassen, grillhuset, gapahuken eller skogstua –sosialt samvær.
• Hagearbeid, blomster, frukttrær, bær-busker, urtehagen, villplanter.
• Turer langs stiene i skog og mark.
• Bygningene på gården inneholder mange gjenstander til erindringstrening.
• Hagearbeid, blomster, frukttrær, bærbusker, urtehagen, villplanter.
• Vedarbeid; hogge, klyve, stable
• Handarbeid.
• Småsløyd i snekkerverkstedet.
• Baking og forberedelser til felles lunsj.
• Sang, musikk, dans.

Gjennom aktivitetene stimuleres brukeren til aktivitet og til kommunikasjon og samvær med andre. Dagene på gården vil føles meningsfulle. Dette kan bidra til å mestre de daglige gjøremålene bedre.
Vi skreddersyr tilbud til det offentlige og til privatpersoner.
Gården disponerer våningshus og drifts-bygninger med husdyrrom, verksted, vedskjul, stabbur, hagen, kulturlandskapet og varierte naturmiljø.
Gården er en unik arena for aktivitet, opplevelser og sosialt fellesskap. Gårdsmiljøet gir mange og varierte muligheter, med trygge og engasjerte veiledere.
Inn på tunet-gårdene driver allsidig landbruk med husdyr, kjæledyr og planteproduksjon i hage, på åker og eng eller utmark.
Gården tar vare på og videreformidler historie og tradisjoner.