Nytt fagnettverk i Inn på tunet Norge SA

Inn på tunet Norge SA

Fagnettverk demensomsorg

Som en del av IPT Norge sitt utviklings- og kompetansearbeid er vi i ferd med å etablere fagnettverk innenfor våre ulike tjenesteområder. Våre medlemsgårder har har god og allsidig kompetanse innenfor velferdstjenester på gård. Gjennom regelmessige møtepunkt vil denne kunnskapen deles, til nytte for både gårder og de som bruker våre tjenester. Fagnettverkene etablerer også tilgang til ekstern kompetanse gjennom innleide foredragsholdere på noen av samlingene.

 

 

Først ut er etablering av fagnettverk innen demensomsorg. Nettverket har vært igang siden januar og møtes en gang per måned.

Av tema siden oppstart kan nevnes musikkterapi i arbeidet med demens, hvor blant annet Kjersti Anett fra Bredeg gård hadde innlegg. Kjersti studerer musikkterapi, har solid erfaring fra musikkskole og bruker denne inn i sitt tilbud på gården.

Andre tema har vært gode rutiner for samhandling med kommunene, tips til aktiviteter og dagsplaner, mat og ernæring. Nå nettopp har nettverket hatt besøk av en gartner som har kommet med hagetips, nyttig vårinspirasjon. I august får nettverket besøk av Aldring og Helse. 

Demenssykdom er blitt den nye, store folkesykdommen. Vi ser en stor økning av dette i samfunnet, og det utfordrer både helsevesen, samfunnet og pårørende til personer som lever med denne diagnosen. Det rammer hardt inn i familiene. Og det trengs avlastning. Dette gjør at man må tenke nytt innen helseomsorg i kommunene. Vi trenger flere og mer varierte tilbud til denne brukergruppen.

Forskning har vist at tilbud på gård kan være med å utsette behovet for institusjonsplass med opptil tre år. Målet vårt er å bidra til å forlenge tiden hjemme, og gi en meningsfull og god hverdag for brukerne. Aldersgruppen på de med tidlig kognitiv svikt/demens er helt nede i 40 års alderen. Det betyr at disse brukerne ofte er i god fysisk form, og ennå kan utføre mange ulike arbeidsoppgaver.

Arbeidet med demensomsorg kan være krevende i perioder, og fagnettverket skal være en arena for påfyll og kunnskap. Sammen skapes et skreddersydd nettverket, etter gårdenes ønsker og behov, og blir vårt eget digitale ressurssenter. Av gårdene i nettverket har noen holdt på i flere år, mens andre har nettopp startet opp.

Fagnettverk demensomsorg ledes med stødig hånd av Marit Salte fra IPT Norge. Hun har erfaring fra arbeid rettet mot kommunene for å etablere demensomsorg samt kunnskap om oppbygging av tilbud på egen gård. Hvis du vil vite mer om dette fagnettverket, kontakt gjerne Marit på marit.salte@innpatunet.no eller på tlf 993 28 078. 

 

Inn på tunet Norge SA

aktive tilbud innen demensomsorg på gård:

Kongtorp Inn på tunet, ved Liv Ragnhild og Hans Petter Kongtorp

Bredeg gård , ved Kjersti Anett Bredeg Karlsrud og Ronny Karlsrud

Bakken med Bestefarhuset, ved Tone og Øyvind Høglien

Skjerven Gård, ved Tori og Jon Ivar Bakke

Grøstad gård, ved Gry Beate Knapstad

Grønli Fjellgård, ved Tove Fjellanger og Magne Horten

Torvholen Gard ved Marit og Arthur Salte

Helle gård, ved Torunn og Jørgen Tønseth

 

Hos oss kan alle mestre

Tune in på tunet ;Demensomsorg

Tori og Jon Ivar på Skjerven gård i Oslo bidrar med å gi meningsfulle, trygge og gode dager for personer med demens.Dette er den femte i rekken av filmer om IPT som vi lager sammen med Norges Bondelag og journalist Eli Strand.