Definisjon

INN PÅ TUNET

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk.
Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel.
Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog-, eller hagebruk.
Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

tilpassede tilbud

Gårdsmiljøet åpner for mange muligheter for aktiviteter.
Stell av dyr og planter, drift av skogen, pleie av kulturlandskapet, vedlikehold av maskiner og bygningsmasse utgjør aktivitetsgrunnlaget for Inn på tunet (IPT).
Målsettingen med IPT er primært å bidra positivt til helse, utvikling og trivsel for den enkelte bruker. Tilbudene bygger på samarbeid med oppvekst-, utdannings-, helse-, eller sosialsektoren, og omfatter aktiviteter med utgangspunkt i både gårdens og bondens ressurser.