Velkommen til

Hesjedal gard

Vaksdal - Vestland

Hesjedal gard ligg i Vaksdal kommune, øverst i Hesjedalen, på Stamnes. Garden vart godkjend IPT-gard i 2018, og har sidan hatt ulike tilbod til born og unge.

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Kontakt

916 35 460 - Kari Sørvik, Inn på tunet Norge

Kari Sørvik, Inn på tunet Norge

Gårdens adresse: Hesjedalsvegen 160, 5727 Stamneshella

905 57 261 - Elisabeth Vik Hesjedal

Hesjedal gard

Hesjedal gard

www.hesjedalgard.no

Vi på gÅrden:

.Garden vert dreve av Sturle og Elisabeth. Det er Elisabeth som er ansvarleg for IPT-tilbodet. Ho er vernepleiar med vidareutdanning i dyreassisterte intervensjoner med hund, og har blant anna erfaring frå arbeid innan rus og psykiatri.

inn på tunet tilbud

På Hesjedal gard ønskjer me å gje eit tilbod til born, unge og vaksne mennesker, som av ulike årsaker kan ha behov for ein alternativ arena for læring og meistring. Her får brukarane oppleve samspel med dyra på garden, og naturen rundt, for ein kortare eller lengre periode. Me har mange ulike dyr, og arbeidsoppgåver på garden, så her finn ein noko som passer dei fleste.

 

Tilbud: 

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt