Velkommen til

helle gård

Vågan - Nordland

Helle gård ligger på Helleneset ved innseilinga til Austnesfjorden i Vågan kommune ca 5 km fra Svolvær. 

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Kontakt

Bente Haukås, Inn på tunet Norge

472 36 697 - Bente Haukås, Inn på tunet Norge

Helle gård

911 81 299 - Torunn Tønseth

Gårdens adresse: Helle 50, 8300 Svolvær

Helle gård - Inn på tunet

om gÅrden:

Stedet gården ligger på, har en lang og rik historie, og er nevnt så tidlig som i Snorres kongesaga. Det er ikke beskrevet gårdsdrift fra den tida, men at stedet ble brukt som samlingsplass for stevner og styrkeprøver.Fra 1500-tallet var det væreiere fra Bergen som eide og drev gården. De eide store deler av Austnesfjorden som senere har blitt fradelt. Det var et eget samfunn knyttet til gårdstunet med bakeri, gjestgiveri, apotek og lensmannskontor med arrest, for å nevne noe. Det er ikke noe igjen av dette i dag. I 2002 ble gården herjet av brann og hovedbygningen fra 1700-tallet med fengselscella i, ble flammens rov og det siste som var igjen fra væreiertida forsvant.

Vi på gÅrden:

Gården ble overtatt i 2003 av Torunn og Jørgen Tønseth. Torunn er oppvokst på   gården og er utdannet fysioterapeut og jobber som dette ved siden av. Som fysioterapeut har Torunn erfaring fra rehabiliteringssenter, kommunal rehabilitering, bedriftshelsetjeneste og privat fysioterapi. Hun har også videreutdanning i fysioterapi for barn og unge.  Det er hun som har ansvaret for stell og foring av dyrene samt er ansvarlig for inn på tunet-tilbudet på gården. Jørgen er drosjeeier og er sjåfør på egen bil til daglig. På gården er det han som har ansvaret for det mekaniske og er ved behov tilgjengelig for inn på tunet-tilbudet. De har 4 barn, er fosterhjem og besøkshjem for barnevernet.

De har grovforproduksjon, og utover det dyrker de rabarbra, potet, grønnsaker og bær til eget bruk.

De har 60- 75 vinterfora Norsk kvit sau, 20 høns, to hunder og tre katter.

 Gården spilte en viktig rolle for lokalbefolkningen under krigen. Da Svolvær ble bombet og deler av byen ble brent under Lofotraidet, ble innbyggerne som mistet hjemmene sine evakuert til Helle og det var en liten flyktningeleir i bygningene på gården. Det var også evakuerte fra Finnmark som tilbrakte noe tid på stedet før de ble lyttet videre. Det ligger også fornminner som vitner om sjøsamisk bosetning på eiendommen.Gården kom i familien Tønseths eie i 1933 og det er nå 3. generasjon som driver den.

inn på tunet tilbud

På Helle gård ønsker vi å gi et Inn på tunet-tilbud til ulike grupper og enkeltpersoner, som har behov for tilrettelagt tilbud i trygge og rolige omgivelser, slik at de kan oppleve trivsel, mestring og gode opplevelser.

Helle gård har levert dagaktivitetstilbud til Vågan kommune, demensomsorgen, siden 2015.

Tilbud: 

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt