Velkommen til

Fjeld

Modum kommune - Buskerud

Tilbud:

   GODKJENT INN PÅ TUNET-GÅRD

Kontakt

Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

407 60 297 - Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

Fjeld gård

970 35 082 - Gården v Torgun Marie Tangerud

Gårdens adresse: Fjellsåsen 35, 3370 Vikersund

gården..

inn på-tunet tilbud

Fjeld Gård vil ha et tilbud rettet mot Demensomsorg.

Innholdet i tilbudet vil variere og tilpasses brukeren. Det kan for eksempel være turer i utmark med hunder, plukke og pakke potet, pakke ved, stelle i hagen, eller andre tilpassede aktiviteter etter bruker og kjøpers ønske.

Driver av tilbudet er Torgun Marie Tangerud. Torgun har jobbet i forskjellige stillinger i Voksenopplæringa i kommunen, barne og ungdomsskole og med mennesker med spesielle behov. Torgun er en omsorgsfull person som liker å jobbe med mennesker.

om gÅrden

Fjeld Gård ligger på Drolsum i Modum Kommune. Gården ligger på en høyde, med utsikt mot både Tyrifjorden ene veien og Holleia andre veien.

Fjeld gård har korn som hovedproduksjon, i tillegg til litt skog. De dyrker også litt poteter, grønnsaker og pakker ved.

Torgun og Roar bor på gården. De har to elghunder som liker å gå tur.

Roar jobber 100% i annen jobb.

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt