Velkommen til

Kongtorp Inn På Tunet

Aurskog Høland - Akershus

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

407 60 297 - Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

Gårdens adresse: Ruud nordre gård, Hornåsengveien 142, 1940 Bjørkelangen

Gården v Liv Ragnhild Kongtorp

Gården: Liv Ragnhild Kongtorp 932 46 965

inn på-tunet tilbud

Liv Ragnhild Kongtorp er ansvarlig for Inn på tunet-tilbudet på gården. Hun er sykepleier, med lang yrkeserfaring innen demensomsorg.

På Kontorp Inn på tunet tilbys Dagaktivitets-tilbud for personer med demens i tidlig fase (kognitiv svikt). (Inntil 5 deltagere i gruppa).

Det legges vekt på fysisk aktivitet. Deltagerne bør være i relativt god fysisk form, ha utbytte av å være i en gruppe og kunne delta i aktivitetene på gården.

Aktivitetene vil variere etter vær, årstid og hva som skjer på gården, og etter brukernes interesser og dagsform. I tillegg til gå-turer i skog og mark kan aktivitetene være:

Stell av og kontakt med smådyr, arbeid i hagen og grønnsakshagen etter årstiden, småsnekring, maling, ved-arbeid, baking og tilbereding av mat.

Det vil bli servert frokost og et varmt måltid, hvor det er fokus på sunn og god mat og at det skal være sosialt og koselig rundt bordet.

Humor og sang vil vektlegges i tilbudet.

Målet er at hver deltager skal få drive med aktiviteter de liker, bli sett og mestre noe hver dag i et lite og oversiktlig miljø. Dette vil skape trygghet, trivsel og økt livskvalitet for deltakerne, og dermed også for deres pårørende.

om gÅrden:

Kongtorp – Inn på tunet holder til i kårboligen på Ruud nordre. 

Bonden på gården, Hans Petter er Livs ektemann. Han driver økologisk mjølkeproduksjon. I tillegg har de høner, kaniner og katter. Mellom vår og høst har vi fast besøk av søyer med lam  .

Mari-Anne Haugstad er utdannet ergoterapeut og arbeider også sammen med Liv Ragnhild Kongtorp om å tilby Dagaktivitetstilbud til personer med demens og kognitiv svikt på Kongtorp – Inn på tunet tilbudet.

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt