Velkommen til

Bakken med bestefarhuset

Lillestrøm - Viken

Tilbud:

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Kontakt

Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

407 60 297 - Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

Gårdens adresse: Fjukvegen 328, 1925 Blaker

Gården v Tone Høglien

952 45 224 Tone Høglien

inn på tunet tilbud

Lokaliteter og ressurser med tilpassede aktiviteter for læring gjennom praktiske oppgaver for barn og ungdom som har en utfordrende hverdag på skolen, med trygge rammer i rolige omgivelser som kan hjelpe enkelte til økt motivasjon og mestring av hverdagen.

En arena hvor eldre og personer med demens kan få stimuli og økt livskvalitet.

Besøk og stell av dyr, sang og dans, lek, aktiviteter i skogen, turer, baking, enkel snekring, gårdsbutikk, hagearbeid, og annet forefallende arbeid på gården. Ellers ønsker vi å starte dagen med en hyggelig samling rundt frokostbordet, og avslutte med å lage varm lunsj eller middag (gjerne ute i skogen).

Det er viktig for oss å være mye ute, og at vi legger opp dagen slik at læring og mestring blir hovedfokus. Vi ønsker at brukerne skal føle trygghet i rolige omgivelser, samtidig som vi skal ha det morsomt. Vi ønsker etter hvert å få flere dyr og aktiviteter på gården. Vi jobber med å få til en liten husmannsplass i skogen hvor vi blant annet kan lage mat.

om gÅrden

Bakken ligger i Blaker, Sørum kommune langs rv. 175 mellom Årnes og Bjørkelangen. Like ved Slora Mølle på grensen til Nes kommune.

På gården bor 
Tone H. Høglien som er markedsøkonom med reiseliv
Øyvind Høglien, som har fagbrev som snekker og  jobber som produktutvikler i Bombardier transport.
Jenny, Nora og Emma.

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt