Velkommen til

Skjerven gård

Oslo

Skjerven gård har en unik beliggenhet, ca 15 min fra Oslo Rådhus, geografisk plassert midt i Oslo. Gården ligger naturskjønt til ved Maridalsvannet, med egen bussholdeplass på gården. Det er lett å finne frem og gården har gode parkerings-muligheter.

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Kontakt

Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

407 60 297 - Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

Gårdens adresse: Maridalsveien 469, 0890 Oslo

www.skjervengard.no

Skjerven gård

Se film fra Skjerven gård; Naturen som medisin

Se film fra Skjerven gård; Bygdeutviklingsprisen

Om gÅrden:

Tunet består av våningshus (hovedbygning), stabbur og drengestue samt tradisjonelle uthus og innbyr til sosialt fellesskap og erindring fra barndom og svunne tider. Gården er et aktivt gårdsbruk med 300 mål jord til korn og høyproduksjon, 5 hester samt hund og katt og gir dermed mange muligheter til individuell utfoldelse. Omgang med dyr er sosialt, inspirerer til aktivitet og gir muligheter til å vise omsorg.

Vi på gÅrden:

Tori er født og oppvokst i Maridalen. I tillegg til mange års erfaring i det private næringsliv, er hun utdannet helsefagarbeider med en fagskolespesialist utdannelse innen demens- og alderspsykiatri. Hun har 12 års erfaring med personer med demens gjennom dagaktivitetstilbudet på Skjerven samt BPA (Brukerstyrt personlig assistent). Holder kurs i lefse- og flatbrødbaking, julemarked i desember og har noen bikuber til honningproduksjon.

Jon Ivar er utdannet landbruksmekaniker og agronom. Han har i tillegg lang erfaring med IPT virksomhet for personer med spesielle behov, bla innen rus og psykiatri og har mer enn 10 års erfaring med dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens og terapiridning for barn med spesielle behov (som autisme). Hestene brukes i rideskole for barn over 10 år. Dyrene benyttes også terapeutisk, der Jon Ivar benytter sin kunnskap til veiledning i stell, foring og samhandling med dyra.

inn på tunet tilbud

Aktivitetene er tilpasset årstiden, vær og vind. I tillegg til fellesmåltidene, er det daglige turer, muligheter for vedkløyving og pakking av ved i sekk, snekring, stell og hygge med dyrene, ridning, baking, safting, sylting, såing, planting, markaturer, kinobesøk, tilrettelagte besøk på museer, kafèbesøk mm. Brukerne og pårørende er også velkomne på åpne dager på gården.

Brosjyre om dagaktivitetstilbudet

Artikkel og film fra dagaktivitetstilbudet på gården

Tilbud: 

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt