Velkommen til

Skjerven gård

Oslo

   GODKJENT INN PÅ TUNET-GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

407 60 297 - Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

Tori Bakke, Skjerven gård

959 92 524 - Skjerven gård, Tori Bakke

Gårdens adresse: Maridalsveien 469, 0890 Oslo

www.skjervengard.no

Skjerven gård

inn på-tunet tilbud

Aktivitetene er tilpasset årstiden, vær og vind. I tillegg til fellesmåltidene, er det daglige turer, muligheter for vedkløyving og pakking av ved i sekk, snekring, stell og hygge med dyrene, ridning, baking, safting, sylting, såing, planting, markaturer, kinobesøk, tilrettelagte besøk på museer, kafèbesøk mm. Aktivitetene er tilpasset den enkelte ut ifra mestring og interesse. På Skjerven skapes det trivsel og gode opplevelser.

Tilbudet drives av Tori og Jon Ivar Bakke. Tori er født og oppvokst i Maridalen. I tillegg til mange års erfaring i det private næringsliv, er hun utdannet helsefagarbeider med en fagskolespesialist utdannelse innen demens- og alderspsykiatri. Hun har også en videreutdanning innen gården som pedagogisk ressurs. Hun har mange års erfaring med personer med demens gjennom dagaktivitetstilbudet på Skjerven samt BPA (Brukerstyrt personlig assistent). Har i tillegg også erfaring med barn og ungdom innen psykiske helse og sammensatte diagnoser.  Holder kurs i lefse- og flatbrødbaking, og har noen bikuber til honningproduksjon.
Jon Ivar er utdannet landbruksmekaniker og agronom. Har også en videreutdanning innen gården som pedagogisk ressurs. Han har lang erfaring med IPT virksomhet for personer med spesielle behov, bla innen rus og psykiatri og har mange års erfaring med dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens og terapiridning for barn med spesielle behov (som autisme). Hestene brukes i rideskole for barn over 10 år. Dyrene benyttes også terapeutisk, der Jon Ivar benytter sin kunnskap til veiledning i stell, foring og samhandling med dyra.

Om gÅrden

Skjerven gård har en unik beliggenhet, ca 15 min fra Oslo Rådhus, geografisk plassert midt i Oslo. Gården ligger naturskjønt til ved Maridalsvannet, med egen bussholdeplass på gården. Det er lett å finne frem og gården har gode parkerings-muligheter.

Tunet består av våningshus (hovedbygning), stabbur og drengestue samt tradisjonelle uthus og innbyr til sosialt fellesskap og erindring fra barndom og svunne tider. Gården er et aktivt gårdsbruk med 300 mål jord til korn og høyproduksjon, 6 hester, 20 høner samt gårdshunden Tanja, og gir dermed mange muligheter til individuell utfoldelse. Omgang med dyr er sosialt, inspirerer til aktivitet og gir muligheter til å vise omsorg.

Se film fra Skjerven gård; Naturen som medisin

Se film fra Skjerven gård; Bygdeutviklingsprisen

Artikkel og film fra dagaktivitetstilbudet på gården

gården for glede og omsorg

Gårdstreff for voksne
Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt