Velkommen til

Torvholen Gard

Rogaland, Klepp kommune

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Inn på tunet Norge v Hege Lindstrøm

979 60 744 - Inn på tunet Norge v Hege Lindstrøm

Torvholen gard - Marit Salte

993 28 078 - Marit Salte

Adresse gården: Saltevegen 165, 4340 Bryne

www.torvholen.no

torvholen gard

inn på tunet-tilbud

Torvholen gard har et eget demenssenter som er tilpasset brukere med tidlig kognitiv svikt. 
Det legges stor vekt på fysisk aktivitet, siden det er dokumentert at dette gir livsglede og livsmestring. Frisk luft, arbeidsglede og et godt måltid mat er noe av det vi vil løfte fram i tilbudet. Humor og sang er også et trivselsskapende element som vi ønsker å implementere. 
Aktivitetene vil variere etter vær, årstid og hva som skjer på gården, samt etter brukerens interesser og dagsform. I tillegg til turer i skog og mark kan aktivitetene være: 
– Stell av og kontakt med smådyr 
– Besøk i kufjøset, kalvestell  
– Arbeide i hagen, kjøkkenhage  
– Småsnekring på snekkerloftet, diverse forefallende vedlikehold 
– Vedarbeid  
– Baking og tilbereding av mat  
– Bålpannekos ute og vedlikehold av tursti 
-Utflukter 
Marit brenner for å bruke piano og allsang aktivt i arbeidet, da dette har vært et av hennes fagfelt i skolen. 

om gÅrden

Torvholen Gard har blitt drevet i 6 generasjoner av samme familie. 

Gården ligger midt i matfatet på Jæren. Kun noen kilometer fra de vakre strendene, der hav møter himmel i den flotte horisonten. De tre Jærkommunene grenser alle tett opp mot gården. 

 

Familien ved Marit og Arthur Salte, har drevet gården i 26 år og bygd den opp jevnt og trutt, etter det jærske slagordet: «Dæ æ jabnå så dræge!». Gården drives med kombinert svineproduksjon, og melke/kjøttproduksjon. I tillegg huser gården katter, kaniner og høner.

Marit har hatt sitt arbeid hjemme, og har bidratt i gårdsarbeidet. Hun har vært engasjert i tillitsverv bl.a i landbruket, og brenner for at andre skal få ta del i livet på gården. De 4 siste årene har hun arbeidet som lærer og miljøarbeider i skolen. Hun har undervist i musikkfaget, og hatt et tilrettelagt tilbud for elever i arbeid på gården.

Arthur har i tillegg til å drive gården, deisiste årene vært tillitsvalgt i Tine, og nå i Norges Bondelag.

Marit og Arthur har også 5 barn.

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt