Velkommen til

Torvholen Gard

Rogaland, Klepp kommune

Torvholen Gard har blitt drevet i 6 generasjoner av samme famile. De har et eget demenssenter som er tilpasset brukere med tidlig kognitiv svikt.

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Kontakt

Inn på tunet Norge v Hege Lindstrøm

979 60 744 - Inn på tunet Norge v Hege Lindstrøm

Torvholen gard - Marit Salte

993 28 078 - Marit Salte

Adresse gården: Saltevegen 165, 4340 Bryne

www.torvholen.no

torvholen gard

0m gÅrden:

Gården ligger midt i matfatet på Jæren. Kun noen kilometer fra de vakre strendene, der hav møter himmel i den flotte horisonten. De tre Jærkommunene grenser alle tett opp mot gården.

Familien ved Marit og Arthur Salte, har drevet gården i 26 år og bygd den opp jevnt og trutt, etter det jærske slagordet: «Dæ æ jabnå så dræge!». Gården drives med kombinert svineproduksjon, og melke/kjøttproduksjon. I tillegg huser gården katter, kaniner og høner.

Vi på gÅrden:

Marit har hatt sitt arbeid hjemme, og har bidratt i gårdsarbeidet. Hun har vært engasjert i tillitsverv bl.a i landbruket, og brenner for at andre skal få ta del i livet på gården. De 4 siste årene har hun arbeidet som lærer og miljøarbeider i skolen. Hun har undervist i musikkfaget, og hatt et tilrettelagt tilbud for elever i arbeid på gården.

Arthur har i tillegg til å drive gården, deisiste årene vært tillitsvalgt i Tine, og nå i Norges Bondelag.

Marit og Arthur har også 5 barn.

inn på tunet tilbud

Det legges stor vekt på fysisk aktivitet, siden det er dokumentert at dette gir livsglede og livsmestring . Frisk luft, arbeidsglede og et godt måltid mat er noe av det vi vil løfte fram i tilbudet. Humor og sang er også et trivselsskapende element som vi ønsker å implementere.

Aktivitetene vil variere etter vær, årstid og hva som skjer på gården, samt etter brukerens interesser og dagsform. I tillegg til turar i skog og mark kan aktivitetene være:

 • Stell av og kontakt med smådyr
 • Besøk i kufjøset, kalvestell 
 • Arbeide i hagen, kjøkkenhage 
 • Småsnekring på snekkerloftet , diverse forefallende vedlikehold
 • Vedarbeid 
 • Baking og tilbereding av mat 
 • Bålpannekos ute og vedlikehold av tursti.

Marit vil bruke piano og allsang aktivt i arbeidet, da dette er et av hennes fagfelt i skolen.

Tilbud: 
Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

  Inn på tunet Norge SA

  Kontakt