Inn på tunet Norge SA har samarbeidet med Oppvekst- og velferdsavdelingen og Landbruksavdelingen hos statsforvalteren i Trøndelag om webinaret om oppvekstreformen. Barnevernsreformen, også kalt oppvekstreformen, har som mål at flere utsatte barn og familier skal få den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt. For å greie dette trengs en målrettet, tverrfaglig innsats.