Gode samarbeidspartnere arbeider for økt bruk av Inn på tunet

Vi har gjennomført det årlige samarbeidsmøte med Stiftelsen Norsk Mat, fra venstre Tom Roterud, avdelingsleder og KSL-sjef Stiftelsen Norsk Mat, Hege Lindstrøm, daglig leder IPT Norge, Endre Stakkerud, styreleder IPT Norge, Nina Sundquist, administrerende direktør Stiftelsen Norsk Mat.

Inn på tunet- gårder og samvirkeforetaket IPT Norge SA bygger virksomheten på kvalitetsordningen og merkevaren Inn på tunet (IPT). Ordningen ivaretar sikkerhet og kvalitet i omsorgstjenestene som utvikles med utgangspunkt i aktive gårdsbruk. Dette betyr, i tillegg til at HMS-tiltakene er på plass, at driverne av tilbudet har god kunnskap om tilrettelegging, kjenner lover og regler innenfor tjenestetilbudene samt har god kompetanse og personlig egnethet for de oppgavene de skal utføre.

Godkjenningsordningen forvaltes av Stiftelsen Norsk Mat, som godkjenner alle IPT-gårder. Stiftelsen er uavhengig og bidrar gjennom kvalitetsordninger og kommunikasjonsarbeid til å økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk landbruk. Per i dag finnes det rundt 400 IPT-gårder i landet og av de er 160 eiergårder i IPT Norge SA. Vi er et åpent medlemssamvirke og tar jevnlig inn gårder som ønsker å satse på IPT i sine kommuner, og som en del av vårt felleskap. Alle ansatte er regionalt plassert og følger opp marked og gårder i sine nærmiljø.

Stiftelsen Norsk Mat og IPT Norge SA har siden 2017 en samarbeidsavtale. Samarbeidet bidrar til å bygge merkevaren Inn på tunet, basert på godkjenningsordningen. Partene har felles mål om at IPT er et attraktivt tilbud som bidrar til at flere grupper i samfunnet får en aktiv hverdag og bedret livskvalitet. Sammen skal vi bidra til profesjonalisering av næringen og god kvalitet på tjenestene som leveres. Det er et mål å øke antallet godkjent IPT-gårder og bruken av velferdstjenester fra landbruket. Gjennom deltakelse på hverandres arenaer utvikler vi stadig godkjenningsordningen til beste for våre oppdragsgivere, deltakere og gårdene.

Gården er en unik arena, og en del av vårt aktive landbruk. Gårdsmiljøet åpner mange muligheter for aktiviteter, der stell av dyr og planter, drift av skogen, pleie kulturlandskapet, vedlikehold av maskiner og bygningsmasse utgjør aktivitetsgrunnlaget for Inn på tunet.