Åpne møteplasser, ferie- og fritidsaktiviteter for barn og unge 2023

Her finner du løpende oversikt over alle våre flotte Inn på tunet- gårder som tilbyr ulike aktiviteter for barn og unge i deres lokalsamfunn i 2023.

Tilbudene er støttet med midler gjennom Bufdir og de aktuelle kommunene.

🌻🌻

Hos oss kan alle mestre

Bufdir midler til ferie- og fritidsaktiviteter

IPT-gårdene tilbyr unike opplevelser

Våre gårder tilbyr rike og varierte ferie- og fritidsaktiviteter, åpne møteplasser til barn og ungdom. Aktiviteter på gård, i kontakt med dyr og trygge voksne, gir unike opplevelser, gode minner og mestringsopplevelser. Latter, glede og gode stunder sammen med andre bidrar til felleskap, samhold og nye vennskap.

Våre gårder har mye kompetanse, erfaring og ikke minst hjerterom, og er klare til å legge til rette for gode opplevelser og godt samhold. Vi er stole over å ha fått midler til mange gårder i samvirket vårt! 

Tilskuddsordningen fra Bufdir (Barne, ungdom og familiedirektoratet) skal bidra til at alle barn og unge skal ha mulighet til å oppleve mestring og delta i samfunnet. Det skal blant annet legges til rette for deltagelse i ferie og fritidsaktiviteter og utvikle åpne møteplasser. Tilbudet er gratis og er åpent for barn og unge, helt opp til 24 år. Mange av tilbudene vil være aktuelt for mange, og vi gjør en innsats for å nå dem som trenger det mest.
Gårdene er listet nedenfor og du kan lese mer om aktivitetetene til den enkelte gård - enten der brosjyre ligger ferdig eller gårdens presentasjonsside hos oss.

Oslo og Viken:

Kollerud gård – Aurskog Høland kommune – kontakt gården for informasjon
The Funny Farm – Indre Østfold kommune –  åpen møteplass
Dillevik gård – Indre Østfold kommune –  aktiviteter vinter/vår 
Kastet gård – Indre Østfold kommune – ettermiddagergårdshelger

Brandstorp gård – Sarpsborg kommune – Åpen møteplass – Ferie og fritid
Nordre Solberg gård – Frogn kommune – sommerferieaktiviteter
Søndre Digerud gård – Frogn kommune – Aktivitetsdager
Bakken med BesteFarHuset – Lillestrøm kommune – kontakt gården for informasjon
Bøhler Sylta gård – Lillestrøm kommune –  ettermiddagervinter- og vår-aktivitetersommeraktiviteter

Årungen utedrift – Ås kommune – åpen møteplass for ungdom 

Solaas gård – Lillestrøm kommune – kontakt gården for informasjon  
Kamperhaug gård – Halden kommune – kontakt gården for informasjon
Tunvit Hol gård – Nes kommune – kontakt gården for informasjon
Randby gård – Ullensaker kommune – kontakt gården for informasjon
Jord gård – Vestby kommune – kontakt gården for informasjon

Agder og Rogaland:

Fosseland gjestegård – Kvinesdal kommune – ettermiddagstilbud

Bru gjestegard – Stavanger kommune – kontakt gården for informasjon
Uleberg gård – Evje og Hornnes kommune – kontakt gården for informasjon
Reddal ressursgård – Grimstad kommune – kontakt gården for informasjon
Reddal ressursgård Åm kommune – kontakt gården for informasjon
Klev Kylland gård – Kristiansand kommune – kontakt gården for informasjon
Låven på Brandsvoll – Kristiansand kommune – kontakt gården for informasjon
Livet på landet – Bjerkreim kommune – kontakt gården for informasjon
Flakk gård – Birkenes kommune – kontakt gården for informasjon

Vestfold og Telemark:

Grøstad gård – Tønsberg kommune – vinterferiesommeraktiviteter

Fjære gård – Larvik kommune – kontakt gården for informasjon
Småbruket Dollhus kommune – kontakt gården for informasjon

Innlandet:

Ambsødegarden – Ringsaker kommune – ettermiddagstilbud med leksehjelpsommeraktiviteter

Ambsødegarden – Hamar kommune – kontakt gården for informasjon
Rud gård – Ringsaker kommune – vinterferie – sommeraktiviteter

Rud gård – Lillehammer kommune – vinterferie – sommeraktiviteter

Øvre Rønningen gård – Lillehammer kommune – sommeraktiviteter med overnatting
Den blå enhjørningen – Gjøvik kommune – kontakt gården for informasjon

Øvre Rønningen gård – Gausdal  kommune – kontakt gården for informasjon
Øvre Rønningen gård – Ljosbakken kommune – kontakt gården for informasjon

Vestland:

Hestegarden – Sunnfjord kommune – kontakt gården for informasjon

Ulveseth-tunet aktivitetsgård – Ulveset kommune – kontakt gården for informasjon
Naustvoll gard – Sogndal kommune – kontakt gården for informasjon
Tellevikflaten Gård – Askøy  kommune – kontakt gården for informasjon

Trøndelag:

Foss Aune – Trondheim kommune – kontakt gården for informasjon
Lykkens prøve – Levanger kommune – kontakt gården for info
Austerli gård – Ørland kommune – kontakt gården for informasjon
Rønningan Saufarm – Levanger kommune – kontakt gården for informasjon

Svedjan – Meråker kommune – kontakt gården for informasjon

Stall Roa aktivitetsgård – Heim kommune – kontakt gården for informasjon

MØRE OG ROMSDAL:

Akslen gård – Ålesund kommune – kontakt gården for informasjon
Stall Stølan – Tingvoll kommune – kontakt gården for informasjon

Stall Bjørstad – Fjord kommune – kontakt gården for informasjon
Stall Øvstedal – Vestnes kommune – kontakt gården for informasjon
Sølmongården Aktivitetsgård – Sykkylven kommune – kontakt gården for informasjon

Nordland:

Åkermo gård – Beiarn kommune – kontakt gården for informasjon
Givær gård – Bodø kommune – kontakt gården for informasjon
Bakken gård – Bodø kommune – kontakt gården for informasjon
Jelstad gård – Gildeskål kommune – kontakt gården for informasjon
Sørjordet gård – Sortland kommune – kontakt gården for informasjon

TROMS OG FINNMARK:

Widding gård – Tromsø kommune – kontakt gården for informasjon
Stall Bakkejord – Sørreisa kommune – kontakt gården for informasjon