Velkommen til

Brandstorp gård

Sarpsborg - Viken

Brandstorp gård ligger i Sarpsborg kommune med grense mot Fredrikstad.

Gården drives allsidig med planteproduksjon, grønnsaker, skog, sauer, høner, snekkerverksted og gårdsverksted.

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Kontakt

Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

407 60 297 - Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

Gårdens adresse: Brandstorpveien 30, 1747 Skjeberg

Gården v Arne Kristian Kolberg

906 85 371 Arne Kristian Kolberg

Vi på gÅrden:

Kristin Lindbekk og Arne Kristian Kolberg

Kristin er Gestaltterapeut og vernepleier/miljøterapeut..

Arne Kristian er bonde med erfaring fra næringslivet.

inn på tunet tilbud

Aktiviteter:

– Husdyrstell

– Skogsdrift

– Grønnsaksproduksjon

 – Snekring

– Verkstedsoppgaver

– Matlaging

– Helsefremmende trening

Tilbud: 

Brosjyre: ferie og fritid 2023

Brosjyre: åpen møteplass 2023

gården for glede og omsorg

Gårdstreff for voksne
Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt