Velkommen til

Bakken gård

Bodø - Nordland

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Bente Haukås, Inn på tunet Norge

472 36 697 - Bente Haukås, Inn på tunet Norge

Bakken gård

456 01 098 - Roger Bakken

Gårdens adresse: Øvernaurstad 8, 8050 Tverlandet

Bakken gård

inn på tunet-tilbud

På Bakken gård har vi alle fasiliteter på plass for å kunne tilby en rekke ulike tilrettelagte tilbud, for folk i alle aldre og med ulike behov.

Enkeltelever eller mindre grupper kan ha spesielle utfordringer med skoledagen og med timene/fagene, eller sosialt med kamerater eller i klassen. De trenger å skifte miljø – få en alternativ dag eller en alternativ læringsarena. På gården kan det tilrettelegges etter den enkeltes behov. Her er det nye mennesker som ser deg på en annen måte. Å være sammen med dyr har en god og beroligende effekt på mennesker, og det fins nok av praktiske oppgaver som utfordrer og gir mestring når eleven lykkes.

Gjennom alternative opplegg, der elevens interesser og forutsetninger settes i fokus, er målet å bidra til at eleven klarer resten av skoleuka på en bedre måte. For familier og barn/unge som trenger et lite pusterom, tilbyr vi avlastning i helger og ferier. For personer med fysisk/psykisk funksjonsnedsettelse eller kognitiv svikt kan vi tilrettelegge for dagaktiviteter på Bakken gård. 

Vi kan også legge tilrette for arbeidspraksis på gården for personer som av ulike grunner har falt ut av, eller ikke har kommet inn i arbeidslivet. Aktivitetene i de ulike tilbudene på gården vil følge årstidene, med dyrking, såing, høsting, arbeid i fjøs og stall, mekking på ulike kjøretøy, matlaging og håndtverk. 

om gÅrden

Bakken gård er et bynært gårdsbruk som ligger på Naurstad, bare en kort kjøretur fra Bodø sentrum.

Bakken Gård er et familiedrevet gårdsbruk med produksjon av melk og kjøtt. Vi har også stall med hester.

I hovedhuset på Bakken gård bor Roger og Cecilie, Herman, Meier, Christoffer, Liam og Imre. -En stor og artig gjeng bestående av «mine & dine». I tillegg har vi en hund, to katter, en fjøs full av kudamer, okser og kalver og en stall med hester. Vi er også så heldige at vi har Sylvia boende i kårboligen, verdens beste «mor» som alltid har åpne armer, disponibel bil og velassortert kjøkken som familien nyter godt av.

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt