Velkommen til

Årungen utedrift

Ås - Akershus

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

407 60 297 - Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

Gårdens adresse: Smebølveien 15, 1430 1433

Gården v Kjersti Jensen

90 18 11 78- Gården v Kjersti Jensen

Se filmsnutt om Årungen

Last ned brosjyre om gården

arungenutedrift.no

inn på-tunet tilbud

Kjersti Jensen har hovedansvar for Inn på tunet tjenestene på gården, hun er utdannet hjelpepleier. Sammen med mannen Sveinung har hun utallige kurs innen tema «arbeid med barn». Familien har i mange år vært fosterforeldre for barn med spesielle behov.

På gården tilbyr de tjenester til personer med rus- og psykiske utfordringer. Pilot Årungen Utedrift er et samarbeid med Frogn kommune avd. Psykisk helse og Rus, NAV Frogn og Fylkesmannen i Akershus. Piloten skal gi deltakere fra Frogn kommune meningsfylte aktiviteter og arbeid, for å gi de mestringsfølelse, utvikling og trivsel i hverdagen.

Aktiviteter på gården i dag:

 • Hest: måke, fore, stelle/omsorg, ri, mestre, terapi
 • Gårdsarbeid: snekring, muring, foring, rydde, male, stelle, mestre
 • Hage: plante, luke, stelle, vanne, beskjærre, gressklipping:
 • Mekking/motor: Cross, enduro, skruing, reparering, vedlikehold av alle gårdens maskiner, traktorer, gravere, grasutstyr, div. utstyr, læring på maskinparkens vedlikeholdsrutiner, mestring.
 • Traktor: opplæring på kjøring, harve, måke, skrape grusveier, kjøring av fôr, skogsarbeid, rydding, mestring/læring.
 • Kjøring av gravemaskin: læring kjøring av gravemaskin, mestring av yrke, opplæring, trening
 • Kaniner: fôring, vanning, måke, flis, stell/omsorg
 • Høner: hente egg, flis/strø, måking, foring, vanning

Det skal oppføres en innendørs ridehall i 2016, med cafe og kiosk. Når den planlagte hallen står ferdig, vil det derfor også kunne tilby flere aktiviteter, som blant annet:

 • Kiosk: salg av vafler,  kaffe, brus og te. Lære om hygiene, service, praktisk matte.
 • Kafè: selge dyrkede grønnsaker, lage mat, lære om kjøp og salg, praktisk matte/økonomi, service, hygiene
 • Sauer: stell, kos, måking, foring, vanning, mestre/omsorg, klipping, karding/spinning/strikking
 • Grønnsakshage: så grønnsaker, sette poteter, høste div. grønnsaker, lære om planter, mat, matlaging, luke/vanne, mestre å skape noe under oppføring

om gÅrden

På en høyde ved Årungen, 3 mil sør for Oslo i Ås kommune finner du Trosterud gård – Årungen Utedrift. 

Det er hest som står i fokus på Årungen – med totalt 50 hester på gården. Noen av hestene eier de selv, og resten er på stall-leie. De hestene som blir benyttet i behandling og terapi, eier de selv. På gården finnes også høner, kaniner, motorcrossbane, hage og opplæring i gravemaskinyrket.

Brosjyre: Åpen møteplass for ungdom 2024

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

  Inn på tunet Norge SA

  Kontakt