Velkommen til

Randby gård

Ullensaker - Akershus

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

932 54 589 - Randby gård v Jorunn Bogstad

Randby gård

407 60 297 - Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

Gårdens adresse: Rambygutua 25 2040 Kløfta

Randby aktivitetsgård

inn på-tunet tilbud

På Randby drives det med mjølkeproduksjon. Gården har om lag 60 mjølkekuer og 140 ungdyr som kalver, kviger og okser. Dette gir i seg selv mange arbeidsoppgaver og aktivitet i form av stell av dyr, beitetilsyn, gjerding og andre oppgaver rundt dyrene.

På gården er det en stall med smådyr som sau, gris, høner, kaniner, ender og marsvin. Disse trenger stell og tilsyn.

Gården har mange hus som trenger vedlikehold, og vi ser for oss at enkle vedlikeholdsoppgaver som en aktivitet.

Det skal anlegges en enkel kjøkkenhage på gården. Det er også et stort hageanlegg som skal holdes i orden og hvor det er mulighet for mange aktiviteter.

Gården er opptatt av å leve opp til definisjonen på Inn på tunet og at aktivitetene i tilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Randby er en aktiv gård med mye dyr og drift av jord. Det er mulighet for mange brukergrupper som trenger forskjellig type hverdag, også den mer rolige og tilbaketrukne.

Gården har gode oppholdsrom og kjøkken det kan lage hvor det kan lages enkle måltider ved behov. Det er uteplasser med bålpanne og det er gode turmuligheter rundt gården.

om gÅrden

Gården eies og drives av Marthe Bogstad og Lasse Johansen Richardsen. I tillegg bor Brita Skallerud og Jorunn Bogstad på gården, og ungene til Marthe og Lasse.
Det er Jorunn som er ansvarlig for Inn på tunet tilbudet.

Jorunn er utdannet agronom og vernepleier. Marthe er heltidsbonde, Lasse er børsemaker og Brita er politiker.

 

På gården drives det med mjølkeproduksjon i et moderne løsdriftsfjøs, og grasproduksjon I stallen bor det høner, kaniner, marsvin, ender, sau og gris. Ute på tunet rusler det en bikkje og et par katter. På fjøsloftet er det innredet et nytt oppholdsrom med kjøkken. Det er flotte turmuligheter i nærheten av gården og skogen ligger ikke langt unna.

Randby gård ligger på Kløfta i Ullensaker kommune. Gården ligger sentralt til mellom Kløfta og Jessheim, i et område med gårder og kulturlandskap.

Ettermiddagstibud for barn og unge på Ranby aktivitetsgård 2024

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt