Velkommen til

Småbruket Dolhus

Skien - Vestfold og Telemark

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Inn på tunet Norge; Katarina Ødegaard

934 10 439 - IPT Norge; Katarina Ødegaard

Småbruket Dolhus

970 11 036 - Astri Rebbeng

Gårdens adresse: Stavdalvegen 8 3729 Skien

Småbruket Dolhus

smabruket_dolhus

inn på tunet-tilbud

Her på bruket har vi store muligheter til tilpasse IPT-tilbud til den enkelte bruker eller brukergruppe. Vi ønsker å gi et tilbud til barn, ungdom eller unge voksne, men er også åpen for andre brukergrupper.
Vi er opptatt av å skape en arena for mestring og inkludering. De som kommer hit skal føle tilhørighet, oppleve vekst og få hjelp til å nå sine mål.
Vi ønsker å bruke dyrene aktivt i vårt tilbud, spesielt hestene og metoder innen dyreassistert terapi.
Aktiviteter vi kan tilby er:
–        Fôring og stell av sau, kanin og høner
–        Fôring og stell av hest
–        Aktiviteter med hest tilrettelagt den aktuelle bruker
–        Tur i skog med eller uten hund
–        Diverse gårdsarbeid
–        Vedproduksjon
–        Arbeid i grønnsakshage

om gÅrden

Småbruket Dolhus ligger i flotte Melum, ca 15 minutter fra Skien by. 

Astri Rebbeng og Lars Braathen bor på gården, vi flyttet hit høsten 2020. Vi har to gutter som heter Jacob og William.
Astri er sykepleier og kombinerer jobb på sykehuset med jobb på gården. Astri er også utdannet hundeinstruktør og har startet utdanning innen dyreassistert terapi, hun har også jobbet med hest i mange år.
Lars holder på å utdanne seg til tømrer. Han har mange prosjekter på gården og bidrar mye i den daglige drifta utenom tømrerjobben.

Hos oss bor det hester, hunder, høner, kaniner og sauer. Vi har en låve med plass til dyr, et lite verksted, et oppholdsrom til pauser og et koselig tun. Vi har en skog som kan brukes til turer og gode opplevelser.

Brosjyre: Åpen møteplass for unge

Brosjyre: Ettermiddager for unge

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt