Velkommen til

Søndre Digerud gård

Frogn - Viken

   GODKJENT INN PÅ TUNET-GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

407 60 297 - Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

Gårdens adresse: Fagerstrandveien 250, 1455 Nordre Frogn

Gården v Line Digerud Waagsaas

976 48 095- Gården v Line Digerud Waagsaas

www.digerudgard.no

inn på-tunet tilbud

Inn på tunet tilbudet på Søndre Digerud gård er for personer med demens i tidlig fase, arbeidstrening innen rus/psykiatri, flyktninger og alternativ skolearena. Gården er en eldre gård med gamle bygninger som er godt ivaretatt. De eldste bygningene på gården er fra ca 1660 tallet- Stort og trivelig gårdstun med flere hyggelige uteplasser.

Gården kan tilby tilrettelagte aktiviteter innen:

 • Arbeid med geitene som fôring og stell
 • Arbeid med hønene som fôring, stell og plukke egg
 • Cafedrift/matlaging,
 • Terapeutisk hagebruk
 • Vedpakking
 • Vedlikehold på gården
 • Turgåing i nærområdet

Dagaktivitetstilbudet på gården:

Program for dagen kan avtales for den enkelte brukergruppe, og legges til rette for å oppnå mestring, læring og utvikling.

 • Transport av brukere kan avtales
 • Samlingsstund på morgenen med avtale om dagens gjøremål
 • Felles lunsj
 • Fortsettelse av dagens gjøremål
 • Avslutning og oppsummering

om gÅrden

På gården bor Line og Tom Christian Digerud Waagsaas med sine tre gutter. De driver en besøksgård og Inn på tunet gård.

Line er utdannet ergoterapeut med 10 års erfaring fra fysisk og kognitiv rehabilitering innen hjerneskade ved Sunnaas sykehus. Hun er også interessert i hagebruk, samt å ta vare på gamle verdier og tradisjoner ved gården. Tom Christian har landbrukskurs ved Hvam Landbruksskole og arbeider utenfor gården i dag. Både Line og Tom Christian ønsker å arbeide på gården med å tilby IPT-tjenester, per i dag er det Line som er ansvarlig for Inn på tunet tjenestene på gården.

På gården har de dyr som geiter, høner, hunden Quara, katten Nova, og flere dyr ønskes på sikt.  I tillegg har de hester på beite om sommeren, og kan nyte synet av naboens kuer i det fjerne.

Søndre Digerud gård ligger idyllisk til i rolige omgivelser i Nordre Frogn, i Frogn kommune. Digerud grenser til Fagerstrand i nord og Hallangen i sør, 10 minutter fra Drøbak og 40 min fra Oslo. Tilgang på offentlig kommunikasjon med buss fra Drøbak og Vinterbro.

Aktivitetsdager for barn og unge 2024

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

  Inn på tunet Norge SA

  Kontakt