Velkommen til

Jelstad gård

Gildeskål - Nordland

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Bente Haukås, Inn på tunet Norge

472 36 697 - Bente Haukås, Inn på tunet Norge

Jelstad gård

90 98 7418/ 950 71 993 - Anna og Bjørn Olav Jelstad

Gårdens adresse: Jelstad 9, 8140 Inndyr

www.facebook.com/JelstadGardFlattan

Jelstad Gård på NRK

inn på tunet-tilbud

Vi ønsker å bygge opp et allsidig Inn på tunet-tilbud her på Jelstad gård. Vi tilbyr tilrettelagte tjenester til mennesker i alle aldre, og med utgangspunkt i gårdens ressurser kan vi skreddersy aktiviteter tilpasset ulike behov. For barn og unge tilbyr vi gården som alternativ arena for skole, vi kan tilby fritidsaktiviteter for barn og unge med særskilte behov, og avlastning i helger og ferier. 

For personer som av ulike grunner har falt utenfor, eller aldri kommet inn i arbeidslivet, kan vi tilby arbeidspraksis på gården. 

Vi kan tilby dagtilbud tilrettelagt for hjemmeboende personer med demenssykdom og kognitiv svikt. Gården er et miljø med dyr, natur og erindringsbilder som for mange virker kjent. Aktivitetene tilpasses brukernes funksjonsnivå og interesser. Gjennom aktivitetene stimuleres brukeren til en aktiv og meningsfull hverdag. Det øker muligheten for å bo lenger hjemme og mestre de daglige gjøremålene bedre, og det trener evnen til å kommunisere med andre mennesker. I tillegg kan det være god avlastning for de pårørende. Tilbud kan arrangeres etter bestilling fra helse- eller omsorgsavdelingen, som en del av et helhetlig treningsopplegg, eller som et tilbud til aktivitet, sosial stimulans eller avlastning.

Gården disponerer våningshus og driftsbygninger med husdyrrom, verksted, vedskjul, hagen, fjæra, kulturlandskapet og varierte naturmiljø, og er en unik arena for aktivitet, opplevelser og sosialt fellesskap. Gårdsmiljøet har mange og varierte muligheter, og der er det trygge og engasjerte veiledere.  Aktivitetene gir mestring, utvikling, trivsel og bedre generell helse. Gården tar vare på og videreformidler historie og tradisjoner.

OM gÅrden

Jelstad gård «Flåttan» ligger idyllisk til ved sjøen, like ved kommunesenteret Inndyr. Her har vi etablert oss med gårdsdrift, Inn på tunet-tilbud og ulike kulturelle tilbud på gården.

På Jelstad gård bor vi, Anna og Bjørn Olav Jelstad sammen med barna våre. Vi overtok gården i 2010, og har bygd opp gårdsbruket med flotte fasiliteter og mange forskjellige dyr. Vi har hester, ponni, hunder, høner, påfugl, kaniner og minigris.

Anna jobber til daglig som lærer, er profesjonell musiker og kantor i Gildeskål. Hun har lang erfaring innen undervisning og har utdannelse både fra universitet i Bodø, konservatoriet i Tromsø og masterstudier i Danmark. 

Bjørn Olav er gårdens «altmulig-mann» og tar seg av alt det tekniske; han reparerer og bygger, lager mat, kjører, tenner bål mm.  

Brosjyre Gårdsdager på Flåttan

Se film på Facebook - Flokken koser seg i kulda

Kulturell sommerleir på Jelstad gård

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt