Velkommen til

Jord gård

Vestby - Viken

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

407 60 297 - Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

Gårdens adresse: Gamle Mossevei 133, 1433 Vestby

Jord gård

993 51 034 - Ole Oddvar Grasdalen

www.jordgard.no

inn på-tunet tilbud

Aktiviteter vi tilbyr:

 • Gårdsarbeid: vedlikehold av maskiner og utstyr, rydding av beiter, skogpleie, mm.
 • Håndverksaktiviteter: snekring, maling/tegning, strikking, mm.
 • Friluftsliv: turer i nærområdet, mat på bål, overnatting ute, naturfoto, mm.
 • Vedproduksjon.
 • Hageaktiviteter: kjøkkenhage, plukking av bær og frukt, stell og bruk av blomster, mm.
 • Matlaging med egenproduserte produkter.
 • Dyrestell: besøke dyrene på beite, kos med hund og katt, plukking av egg, mm.
 • Aktiviteter med gårdens sertifiserte terapihest.

Vi planlegger aktivitetene i samarbeid med personene som ønsker å ta i bruk Inn på tunet tilbudet vi har på Jord Gård.

Om ønskelig sørger vi for transport til/fra Jord gård.

om gÅrden

Gården ligger på en høyde i et åpent kulturlandskap. En lindeallé fører opp til gårdstunet.

På gården er det et variert dyreliv med hester, ammekuer, høns, hunder og katter. På jordene produseres det korn, høy og engfrø. Det drives også tradisjonell skogsdrift med vedproduksjon på gården.

 

Gården drives av Margrete Eknæs og Ole Oddvar Grasdalen, som begge har erfaring med gårdsbasert miljøarbeid. Ole Oddvar er utdannet agronom og agrotekniker og har hovedansvar for gårdsdriften. Margrete jobber som forsker og lærer innen husdyr ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og er veldig engasjert i gårdsdrifta. Margrete og Ole Oddvar er begge opptatt av at gården skal være en inkluderende og spennende arena for de som vil delta på gårdsrelaterte aktiviteter.

Dyrene på gården:

Elghundene Tutta, Balder og Lothe er noe av det første du møter når du kommer inn på gårdstunet.

På gården er det hester av ulike raser. Sølva er en av hestene på gården og er godkjent terapihest. Hun er ei blid, positiv og arbeidsvillig dame som ikke sier «nei takk» til godsaker og kos.

Gårdens anguskuer får kalver i løpet av våren – en hektisk og spennende tid. Hele gjengen slippes sammen på beite, og de gjør en god jobb med å holde kulturlandskapet ved like.

Hønene på gården er frittgående og forsyner gården med gode, ferske egg.

På gården er det også tre katter som er en naturlig del av gårdsmiljøet.

Brosjyre: Ettermiddagstilbud til barn og unge 2023

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

  Inn på tunet Norge SA

  Kontakt