Velkommen til

Klev Kylland gård

Kristiansand - Agder

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Inn på tunet Norge, Tone Skåtterød

995 99 592 - Inn på tunet Norge, Tone Skåtterød

Klev Kylland gård

975 60 335 - Aud Irene Klev

Gårdens adresse: Telandsveien 194 4640 Søgne

inn på tunet-tilbud

Klev Kylland har tilbud rettet mot barn og unge, fysisk/psykisk helse, demens og rusomsorg. Skole og oppvekst, som alternativ læringsarena og aktivitetstilbud innen psykisk helse og kognitiv svikt.

Gården brukes som en ressurs hvor mennesker, dyr og planter skal trives og vokse. Likeverd, mestring, positivitet, samarbeid og omsorg ved tilstedeværelse gjennom kunnskap og engasjement.  

Aktivitet på Klev Kylland er

 • Stell og kos med dyrene
 • Skru og mekking på maskiner og utstyr
 • Være aktiv i naturen
 • Stell av blomster
 • Så, stell og høsting av grønnsaker, frukt og bær
 • Videreforedling av naturens produkter
 • Stell av naturen og skogen, produksjon av ved og tømmer
 • Snekkerverksted
 • Fisking
 • Sosialt samvær
 • Lek og spill
 • Varierte oppgaver i gårdsarbeidet

Om gÅrden

Klev-Kylland drives av ekteparet Aud Irene Klev og Alf Gunnar Kylland og ligger i naturskjønne omgivelser midt i skogen, ved et lite fiskevann.

Det er et lite økologisk gårdsbruk med ku og kalv, sauer og lam. De har to katter og det er tamender i vannet.

Mekanisk gårdsverksted med utstyr og maskiner. Stor hage med blomster, frukt, bær og dyrkning av grønnsaker. Skog med gårdsag, vedproduksjon og snekkerverksted.

Aud Irene har utdanning og erfaring som kokk, baker, konditor og renholder. Gartner, landbruk og urtemedisin. Skole, kurs og erfaring innen psykiske/fysisk helse. Hun har jobbet 30 år i Nordsjøen.

Alf Gunnar har jobbet som snekker, rørlegger, mekaniker, maskinfører og med skogbruk. Han har jobbet som miljøarbeider, og har kurs og stor erfaring innen psykiske helse.

Brosjyre: Åpen møteplass for unge 2024

Åpen møteplass for unge onsdager og torsdager

Åpen møteplass for unge torsdager og fredager

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

  Inn på tunet Norge SA

  Kontakt