Velkommen til

Klev Kylland gård

Kristiansand - Agder

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Inn på tunet Norge, Tone Skåtterød

995 99 592 - Inn på tunet Norge, Tone Skåtterød

Klev Kylland gård

975 60 335 - Aud Irene Klev

Gårdens adresse: Telandsveien 194 4640 Søgne

inn på tunet tilbud

Aktivitet – Trening – Arbeid – Språkpraksis
Skole og oppvekst. Gården som pedagogisk resurs
Dagaktivitets tilbud for psykisk helse og kognitiv

Aud Irene har lang erfaring innen matlaging og har jobbet i Nordsjøen i 20 år. Hun har stor interesse for hage. Er fostermor og har erfaring med å jobbe med mennesker og deres utfordringer.

Alf Gunnar Kylland er maskinfører og har lang og bred yrkeserfaring innen tømring, rørlegger, mekaniker og skogsbruk. Han har tidligere jobbet som miljøarbeider og er i dag fosterfar.

 

Om gÅrden

Aud Irene Klev og Alf Gunnar Kylland eier og driver gården.

På gården finnes forskjellige dyr – sauer/ lam, høns/ kyllinger, ender/andunger, katter og en hund.  

Stor hage med blomster, frukt, bær og grønnsaker. Mekanisk gårdsverksted med utstyr og maskiner. Skog med gårdsag og vedproduksjon, snekkerverksted.

svikt

Brosjyre: Åpen møteplass for unge 2024

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt