Velkommen til

Lykkens prøve

Levanger - Trøndelag

Tilbud:

   GODKJENT INN PÅ TUNET-GÅRD

Kontakt

Inn på tunet Norge - Leif Kvitvang

900 41 419 - Inn på tunet Norge - Leif Kvitvang

Lykkens prøve

992 34 273 - Tone Munkeby

Gårdens adresse: Okkenhaugvegen 141 7604 Levanger

inn på tunet tilbud

Her finnes et allmennpedagogisk og spesialpedagogisk tilbud til skoleelever. Det er en skolehage der elevene får delta i hele prosessen fra å så frø til vi høster grønnsaker og benytter de i matlaging. Dyrestell og formingsaktiviteter er andre tema. Vi ruger fram kyllinger, så elevene får se hele prosessen. Geitene får kjeunger, så det er et spennende tema. Barna som er på gården følger de aktivitetene som er naturlige for årstidene.

Vi har en bålplass som ofte benyttes til matlaging og trivsel. Vi deltar sammen med Frol barneskole i et 3- årig prosjekt, gjennom den naturlige skolesekken.

Vi ønsker å utarbeide et tilpassa og målretta tilbud ut ifra en plan for den enkelte. Det legges vekt på at elever / brukere skal oppleve mestring i de oppgavene de gjør og at de skal få positive opplevelser.

OM gÅrden

Gården ligger plassert i gangavstand til Levanger sentrum.

Produksjonen på gården er korn og litt gras til dyrene. Vi har følgende dyr: 1 hest, 3 shetlandsponnier, 2 mohairgeiter, 5 afrikanske dverggeiter. I tillegg har vi en påfugl, noen høner, 3 kaniner, 2 marsvin, 2 hunder og en katt.

Tone I. Munkeby har drevet med tilbudet «gården som pedagogisk ressurs» siden 2006. Hun har 50% stilling ved barnetrinnet på Frol barneskole og 50% stilling ved Levanger ungdomsskole. All undervisning foregår på gården.

Hun er utdannet førskolelærer og har videreutdanning i småskolepedagogikk, spesialpedagogikk og sosialpedagogikk. Hun har også videreutdanning i Levande skule/ Gården som pedagogisk ressurs og Dyreassistert miljøterapi. I tillegg har hun agronomutdanning og har drevet gården siden 1987.

Sønnen Martin bor også på gården.

De har også vært besøksheim i flere år.

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt