Velkommen til

Tellevikflaten Gård

Askøy - Vestland

Tellevikflaten gård ligger 15 min inn på øyen fra askøybroen. Det har vært en tidligere jordbærgård, som nå brukes som inn på tunet gård. Vi har litt små dyr som sau, høns, kaniner, vaktler, ender og en hund. Vi produserer litt frukt, bær og grønnsaker i liten skala.

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Kontakt

916 35 460 - Kari Sørvik, Inn på tunet Norge

Kari Sørvik, Inn på tunet Norge

Gårdens adresse: Finamyrvegen 16, 5307 Ask

452 92 915 - Henrik og Josefine Tellevik

Tellevikflaten gård

Vi på gÅrden:

Jeg «Josefine Tellevik» startet opp med opplegg på gården i 2020. Jeg startet da opp med barnebursdager og alternativ skoledag for elever. Jeg er utdannet barne og ungdomsarbeider, og jeg har jobbet en del år i skole, å spesielt med elever som strever på skolen. Faren min » Henrik Tellevik» som er landbruksrådgiver er også med og hjelper til.

inn på tunet tilbud

Gården tilbyr alternativ skoledag for elever som av ulike grunner strever på skolen. Aktivitetene på gården blir tilpasset elevens funksjonsnivå, og med god samarbeid med skolene, ønsker vi å lage et tilbud som passer inn med skolens ønsker og faglige mål. Vi legger opp til deltakelse i arbeid på gården som er aktuelt for årstiden i forbindelse med stell av eng, beite, frukttrær, bærvekster, grønnsaker, vedlikehold av bygninger, mindre nybygg for smådyr, vedarbeid og stell av kulturlandskap.

Tilbud: 

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt