Velkommen til

Tunvit Hol Gård

Nes - Viken

   GODKJENT INN PÅ TUNET-GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

407 60 297 - Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

Gårdens adresse: Holslia 110, 2160 Vormsund

Gården v Irene Hoel

970 15 884 - Gården v Irene Hoel

inn på-tunet tilbud

Vi baserer virksomheten på antakelsen om at alle trenger læring for å utvikle seg, og at læring skjer best i en kombinasjon av teori og praksis. Videre mener vi at læring skjer best når en gjennomfører noe selv. Læring fører til mestring som gir livsglede og lyst til å virke, i alle stadier og situasjoner i livet.

om gÅrden

Tunvit Hol har 22 års erfaring med å tilby Inn på tunet (IPT)-tjenester innen undervisning, arbeidstrening og sosial trening og tilpasning.

Gårdbrukeren har lang erfaring som bonde, byråkrat og lærer med lektors kompetanse. Gården har ofte besøk fra utlandet noe som gir anledning til å snakke engelsk. I tillegg finnes medhjelpere med forskjellig relevant kompetanse, for eksempel dyreassistert terapi. Vi samarbeider også med andre tilbydere og institusjoner innen psykisk helse.

Tunvit Hol gård har økologisk gras- og kjøttproduksjon med 10 Dølafe og 10 søyer. De fleste søyene og kuene føder om våren. I tillegg er det to hester. Det legges vekt på god dyrevelferd, miljøvennlig drift og sikkerhet. Dyra er viktige i IPT-arbeidet.

Brosjyre : Ferieaktiviteter for barn og unge

Brosjyre : Ettermiddagstibud for barn og unge

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt