Velkommen til

Solaas gård

Lillestrøm - Viken

   GODKJENT INN PÅ TUNET-GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

407 60 297 - Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

Gårdens adresse: Toreidvegen 399, 1925 Blaker

Gården v Elisabeth Larsen Thoreid

480 01 219 - Gården v Elisabeth Larsen Thoreid

inn på tunet tilbud

Tilbudet består av alternativ skolehverdag for grunnskoleelever, tilrettelagt ridning/aktivitet og fritidstilbud i form av «stallgjengen» og besøkgård.

Aktivitetene på gården er stell av dyr, ridning og kjøring, forfallende gårdsarbeid, skolefag i tilknytning til gårdens drift, friluftsliv og enkel snekring. Her skal det bli oppholdsrom med kjøkkenkrok, høner, sauer, kjøkkenhage (som skal planlegges og dyrkes av elevene) og leirplass i skogen.

om gÅrden

Elisabeth L. Thoreid er ansvarlig for Inn på tunet tilbudet på gården. Elisabeth er utdannet ridelærer, har gått Ridelærer III og har hestefagbrev. I tillegg til rideskolen på gården har hun erfaring som ridelærer i terapiridning fra Sørum Fritidsgård.

Kjell Larsen er agronom, med annen jobb utenfor gården og Kristine L. Thoreid er stallmedarbeider, også med annen jobb utenfor gården.

På Solaas gård finnes det nå hester, kaniner, katt og to hunder. Det drives rideskole, hobby-avl av nordlandshest, grovfôrproduksjon og skogsdrift.

Brosjyre aktiviteter for barn og unge

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt