Velkommen til

Sørjordet Gård

Sortland - Nordland

Gården ligger ved havet og det er kort vei til utmarka. Det er mange fine steder å gå på tur i området, og det er lite trafikk siden gården ligger på enden av kommuneveien.

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Kontakt

Bente Haukås, Inn på tunet Norge

472 36 697 - Bente Haukås, Inn på tunet Norge

Sørjordet gård

900 35 813 - Marit og Ronny Jens Hansen

Stamnesveien 28, 8407 Sortland

Sørjordet gård

OM gÅrden:

Vi driver gård helt nord i Sortland kommune, på Hinnøya. Gården ligger på halvøya Stamnes, ca 20 km nord for Sortland, og heter Sørjordet. Den nærmeste skolen er Maurnes barneskole. Bygda har også egen barnehage, Holmvannet.

Vi driver melkeproduksjon og har noe vedproduksjon i perioder. Vi har rundt 120 storfe på gården, 60 av dem er melkekyr. Fjøsen ble bygget ut i 2015 og har nå løsdrift og melkerobot. Vi har også to katter som går fritt rundt på gården. Det nyeste tilskuddet er en omplasseringshund som vi håper skal bli en hyggelig medarbeider.

Vi på gÅrden:

På gården bor vi, Ronny og Marit, sammen med vår sønn Jens-Olav på 16 år. Han begynte høsten 2022 på VK1 Landbruksutdanning. Vi har også to voksne sønner som er flyttet ut for å studere. På gården bor i tillegg Ronny sin onkel, Håvard, som har bodd og jobbet på gården det meste av sitt liv. Han er nå pensjonist, men deltar i daglige gjøremål rundt om på gården.
Ronny er utdannet agronom og maskinfører, og har tatt flere kurs og sertifikater i forbindelse med gårdsdriften. Han har også sertifikater for å drive person og godstransport.
Marit er utdannet ergoterapeut, og har tatt videreutdanning i Deltakelse og Hverdagsmestring. Hun er ansatt i Sortland kommune, og har lang erfaring med aktivitetsanalyse og tilrettelegging for mestring og deltakelse i hverdagslige aktiviteter.

inn på tunet tilbud

Vi ser på mulighetene for å bygge fasiliteter som gir mulighet for garderobe og innendørsaktiviteter. I tillegg planlegges det gapahuk i nærområdet, hvor vi også skal drive med vedhogst. Det kan også være aktuelt å gå til anskaffelse av flere mindre dyr som f.eks kaniner og høner, etter hvert.
Vi ser for oss mulighet for tilbud til forskjellige grupper, etter behov og etterspørsel.
Vi kan tilby gården som alternativ læringsarena til elever, klassebesøk, ettermiddagstilbud til enkeltpersoner og grupper (herunder åpen møteplass for barn og unge), dagtilbud til personer med demens og kognitiv svikt, arbeidstrening etc. Vi har også tilbud innen avlastning på gården.

Tilbud: 

Brosjyre: Åpen møteplass for barn og unge

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt